• Pracownik naukowy
    • Doktorant
    • Pracownik administracyjny i obsługi
    • Wszystkie grupy
Abdulla Kanat
dr Abdulla Kanat
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[vVtwvVCu|TFmwEI#]yp2?q
Adamkowski Władysław
Adamkowski Władysław
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#['VvtnUF1YHAHf=3#m2&i/zMQY
Akarsu Mahmut
mgr Akarsu Mahmut
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[x}s~b\J/|PL}S1@q$0r20i6i]X
Akhavan Hezaveh Shahriar
mgr Akhavan Hezaveh Shahriar
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[~}s~iKMuTd@mi-hroG`hD31M
Akhvlediani Tinatin
mgr Akhvlediani Tinatin
Wykładowca
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[!V}{wV8xO=Fq#G@b$0r20i6i]X
Aksman Ewa
dr hab. Aksman Ewa
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[l`#$bXm1TB`}fX3amGkp

Arno Pavel
mgr Arno Pavel
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|]#[{}s#oYm/]e9ldXBi
Avello-Martinez Raidell
dr Avello-Martinez Raidell
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Profesor wizytujący
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[}V.xmVFT]K96dGZb\0&t7
Bąba Marcin
mgr Bąba Marcin
Sekcja Komunikacji
Webmaster
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[xWsub$N'KeM!w12r$#g
Barahona-Varon Monica
mgr Barahona-Varon Monica
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[x}ttsK?&T=_~PBAk40r20i6i]X
Baran Jan Aleksander
mgr Baran Jan Aleksander
Doktorant Wykładowca
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[uWs#bXm1TB`}fX3amGkp
Baranowski Paweł
dr hab. Baranowski Paweł
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt Starszy specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[{Ws#bXF1YHAHf=3#m2&i/zMQY
Bardyszewski Paweł
Bardyszewski Paweł
Pracownia Informatyczna
Informatyk
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/]#[{}ttsNP-`BO{Z5htfz&yF3$Ebt}v
Bartakhanova Maria
dr Bartakhanova Maria
Welcome Point
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#['Z~vpW8*UFF|#G@b$0r20i6i]X
Bartczak Anna
dr hab. Bartczak Anna
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[mV*-dd4!|TFmwEI#]yp2?q

Baszczak Łukasz
mgr Baszczak Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[w}tttd64GHn}fX3amGkp
Białek-Jaworska Anna
dr hab. Białek-Jaworska Anna
Katedra Innowacji i Rozwoju Accounting And Economics Research Centre
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[lW{tmOBT]K96dGZb\0&t7

Bielecki Marcin
dr Bielecki Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[x}'EcS8$K@Cq#EI#]yp2?q

Bogacz Iwona
Bogacz Iwona
Sekretariat Dziekana
Starszy specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/KRGZFr]#[~Z}#f^4+O=L6SJ7bcviee|/Fua*8-39c3_
Bogusz Honorata
mgr Bogusz Honorata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii LabFam
Asystent Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=]#[s}t'h_J4|RO6T0G#h%
Boguszewski Piotr
dr Boguszewski Piotr
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[{}t'h_J4KTKsXfGt$z_yWu-

Bohdanowicz Zbigniew
mgr Bohdanowicz Zbigniew
Katedra Mikroekonomii
Doktorant Wykładowca
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[#W%{eKE&]F7'#G@b$0r20i6i]X
Borcuch Artur
dr Borcuch Artur
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[lW%#d_6||TFmwEI#]yp2?q
Boros Anna
mgr Boros Anna
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[l}t'sYJTYQMlT=F#m2&i/zMQY
Brzeziński Michał
dr hab. Brzeziński Michał
Katedra Ekonomii Politycznej Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[xW*3fd@'YHAHf=3#m2&i/zMQY

Brzozowicz Magdalena
dr Brzozowicz Magdalena
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[xW*3pdF1O@RHf=3#m2&i/zMQY
Brzozowski Michał
dr hab. Brzozowski Michał
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[mg2'{YN-QFn!]1ZroG`hD31M

Buczyński Mateusz
mgr Buczyński Mateusz
Katedra Data Science
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[xeDuvMQ3TPCq{fGt$z_yWu-
Budlewska Renata
mgr Budlewska Renata
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[}W-wmON-Q=n!]1ZroG`hD31M
Budziński Wiktor
dr Budziński Wiktor
Katedra Mikroekonomii Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#['W-w{SE-QFn!]1ZroG`hD31M
Bujalska Paulina
mgr Bujalska Paulina
Dziekanat Studiów
Referent
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[{W-}bVJ!GsOvTXGt$z_yWu-
Bukowska Grażyna
dr Bukowska Grażyna
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[r}t.lYN-Q=n}fX3amGkp

Bukowski Maciej
dr Bukowski Maciej
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[xW-~paJ!OsOvTXGt$z_yWu-
Butowski Stanisław
mgr Butowski Stanisław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Samodzielny referent
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/KR]#[~is%j]Cu]eR6QEFlo.fmez8iRP'88?
Bylicki Michał
mgr Bylicki Michał
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[x}t2mS6!OsM!w12r$#g
Byra Łukasz
dr Byra Łukasz
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Adiunkt Kierownik Katedry
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[wW1#b$N'KeM!w12r$#g

Cedro Monika
mgr Cedro Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[xXwwsYm1TB`}fX3amGkp
Chlebus Marcin
dr Chlebus Marcin
Katedra Data Science
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[xXz!fLL-|TFmwEI#]yp2?q

Cichocka Agnieszka
Cichocka Agnieszka
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[lX{viY6!GsOvTXGt$z_yWu-
Cichocki Stanisław
dr hab. Cichocki Stanisław
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[~X{viY6!OsOvTXGt$z_yWu-

Cieślik Andrzej
prof. dr hab. Cieślik Andrzej
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[n^w+mSBT]K96dGZb\0&t7

Cukrowska-Torzewska Ewa
dr Cukrowska-Torzewska Ewa
Katedra Statystyki i Ekonometrii LabFam
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[pX-~sYN-Q=n!]1ZroG`hD31M
Czajkowski Mikołaj
prof. dr hab. Czajkowski Mikołaj
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych Profesor
0t78$iV9e\W-]#[xXR.xr8x[eHt

Czechowska Monika
mgr Czechowska Monika
Dziekanat Studiów
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[xX2xdRF1YH5Hf=3#m2&i/zMQY
Czopek Karolina
mgr Czopek Karolina
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=]#[v}u3pZ8!|RO6T0G#h%
Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
dr Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[oVt#paJ!GsOvTXGt$z_yWu-

Delong Łukasz
prof. dr hab. Delong Łukasz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[wYw!pX=T]K96dGZb\0&t7

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
dr Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[mh~|xSE-QFn!]1ZroG`hD31M

Dobrowolski Tomasz
lic. Dobrowolski Tomasz
Katedra Transformacji Technologicznej DELab UW
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[!Y%usYN&RPCq#G@b$0r20i6i]X
Domańska Sylwia
dr Domańska Sylwia
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[~Y%$bXJ!GsOvTXGt$z_yWu-
Domańska Ewa
Domańska Ewa
Dziekanat Studiów
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[od!to]Bu|TFmwEI#]yp2?q
Dominiak Magdalena
mgr Dominiak Magdalena
Sekcja Komunikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[xY%$jX@uQsOvTXGt$z_yWu-
Drachal Krzysztof
dr Drachal Krzysztof
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[vY*tdR4$|TFmwEI#]yp2?q

Dwórznik Marcin
dr Dwórznik Marcin
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[xY/'sdE}QsOvTXGt$z_yWu-
Dzik-Walczak Aneta
dr Dzik-Walczak Aneta
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[lY2|l$N'KeM!w12r$#g
Fałkowski Jan
dr hab. Fałkowski Jan
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[u[s!lYN-QFn!]1ZroG`hD31M

Fayisa Tasfaye
mgr Fayisa Tasfaye
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[!}xtzSJu|PL}S1@q$0r20i6i]X
Filip Arkadiusz
dr Filip Arkadiusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[l[{!jZm1TB`}fX3amGkp
Gabryelczyk Renata
dr hab. Gabryelczyk Renata
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Kierownik Katedry Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2]#[}}ytc\PyR@R%ZfIk]Gp{Wj!Vu\y

Gadowska-dos Santos Dominika
dr Gadowska-dos Santos Dominika
Katedra Finansów i Rachunkowości Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[o\swpaJ!GsOvTXGt$z_yWu-

Gajda Janusz
dr Gajda Janusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[u\s}eKm1TB`}fX3amGkp
Gajderowicz Tomasz
dr Gajderowicz Tomasz
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy Ośrodek Badań Rynku Pracy
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[!\s}eOI&]F7'#G@b$0r20i6i]X

Gao Yumeng
mgr Gao Yumeng
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|]#[*}ytpzm/]e9ldXBi
Gierałtowski Paweł
dr Gierałtowski Paweł
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[{}y|f\4$ZLO{Z5hroG`hD31M

Giergiczny Marek
dr hab. Giergiczny Marek
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[x\{xsQ@w`KQHf=3#m2&i/zMQY

Gloeh Anna
mgr Gloeh Anna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[l\~'fRm1TB`}fX3amGkp
Goczek Łukasz
dr hab. Goczek Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[w\%v{OBT]K96dGZb\0&t7

Goraus-Tańska Karolina
dr Goraus-Tańska Karolina
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[v\%#b_JT]K96dGZb\0&t7

Górny Agata
dr hab. Górny Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[l\%#ocm1TB`}fX3amGkp
Górski Jarosław
dr Górski Jarosław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[u\%#tU@T]K96dGZb\0&t7

Grabowska Magdalena
mgr Grabowska Magdalena
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[xbDzsK5&]PCi}fGt$z_yWu-
Grabowski Wojciech
dr Grabowski Wojciech
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#['\*tcYNT]K96dGZb\0&t7

Grądzki Przemysław
mgr Grądzki Przemysław
Katedra Data Science
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[{}y#bNQ!OsM!w12r$#g
Grotkowska Gabriela
dr hab. Grotkowska Gabriela
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy Ośrodek Badań Rynku Pracy
Dziekan Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[r\*'uUF1YH5Hf=3#m2&i/zMQY

Gruszczynski Marcin
dr hab. Gruszczynski Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[x\*.td64|TFmwEI#]yp2?q
Grzybowski Łukasz
dr hab. Grzybowski Łukasz
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[w\*3zLF1YHAHf=3#m2&i/zMQY
Gucwa-Leśny Ewa
dr Gucwa-Leśny Ewa
Pracownicy nieetatowi
Współpracownik
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[rju0b$N'KeM!w12r$#g
Gurshev Oleg
mgr Gurshev Oleg
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2]#[z}y.s]?y\sK|d03klGp{Wj!Vu\y
Gyódi Kristóf
dr Gyódi Kristóf
Centrum Badań Chińskich DELab UW Katedra Transformacji Technologicznej Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[v\1'eSm1TB`}fX3amGkp
Hagemejer Jan
dr hab. Hagemejer Jan
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Kierownik Katedry Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[u}zthODyPBJHdGZb\0&t7

Hardt Łukasz
prof. dr hab. Hardt Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Kierownik Katedry Profesor
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[w]s#e^m1TB`}fX3amGkp

Hardy Wojciech
dr Hardy Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej LabFam DELab UW Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[']s#ecm1TB`}fX3amGkp

Hoffmann Radosław
inż. Hoffmann Radosław
Pracownia Informatyczna
Administrator sieci
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[}]%ygW4'TsOvTXGt$z_yWu-
Hosseini Deldoost Mostafa Seyed
dr Hosseini Deldoost Mostafa Seyed
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[~}z't]8}TF_lT8hroG`hD31M
Huczek Dominika
mgr Huczek Dominika
Sekcja Komunikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[o]-v{OBT]K96dGZb\0&t7
Jabłecki Juliusz
dr hab. Jabłecki Juliusz
Katedra Finansów Ilościowych
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[u_sumO6!OsOvTXGt$z_yWu-

Jakubowski Maciej
dr hab. Jakubowski Maciej
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[x_s~vLF1YHAHdGZb\0&t7

Janicka Anna
dr Janicka Anna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[l_s%jMBu|TFmwEI#]yp2?q

Jankowski Dominik
mgr inż. Jankowski Dominik
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Starszy specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[oVD}bXB&]PCq#EI#]yp2?q
Janowska-Widomska Patrycja
mgr Janowska-Widomska Patrycja
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[{}|toYN-Q=dHdGZb\0&t7
Jarosz Ewa
dr Jarosz Ewa
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii LabFam
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[p_s#p]QT]K96dGZb\0&t7
Jaroszewicz Anna
mgr Jaroszewicz Anna
Dziekanat Studiów
Referent
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[l_s#p]Qy]F7'#G@b$0r20i6i]X
Jaworska Diana
mgr Jaworska Diana
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[o}|txYI-Q=fHdGZb\0&t7
Jaworski Jakub
mgr Jaworski Jakub
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[u_s0p\J!OsOvTXGt$z_yWu-
Jeruzalski Tomasz
dr Jeruzalski Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych Pracownia Informatyczna
Adiunkt Kierownik
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[!_w#vd4$YHAHf=3#m2&i/zMQY

Jusypenko Bartosz
mgr Jusypenko Bartosz
Katedra Mikroekonomii Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[m}|.tcGyTHGHdGZb\0&t7

Kąca Beata
mgr Kąca Beata
Sekcja Spraw Pracowniczych
Kierownik
0t78$iV9e\W-nOQ|w=]#[vVutAaEynRO6T0G#h%
Kaczmarczyk Paweł
dr hab. Kaczmarczyk Paweł
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Kierownik Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[{}}tddDuX@R%ZfGt$z_yWu-

Kaczmarek Aleksander
mgr Kaczmarek Aleksander
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/KR]#[lVD~bMQ%GO9s#CFr\zixWz8iRP'88?
Kaczyński Konrad
mgr Kaczyński Konrad
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/K]#[v}}tddP'YHAHbDGa]&o2D|MFQa?z4
Kalbarczyk Małgorzata
dr hab. Kalbarczyk Małgorzata
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[x`s!cKIw`VCHf=3#m2&i/zMQY

Kałamucka Agata
mgr Kałamucka Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii LabFam
Asystent Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[l`s!bWLwQ=n!]1ZroG`hD31M
Kamecki Marcin
mgr Kamecki Marcin
Katedra Historii Gospodarczej
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[x}}tnO6!OsM!w12r$#g
Kaniuk Paweł
Kaniuk Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[{`s%j_BT]K96dGZb\0&t7
Kasegn Tsegachew
mgr Kasegn Tsegachew
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=]#[!}}ttO='|RO6T0G#h%
Kasperska Agnieszka
mgr Kasperska Agnieszka
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy LabFam
Asystent Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[l`s+qOI-Q=n!]1ZroG`hD31M
Kazimierczuk Marzena
mgr Kazimierczuk Marzena
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2]#[x`s3jW@yX@R}ZfIk]Gp{Wj!Vu\y
Kaźmierczak Ewa
mgr Kaźmierczak Ewa
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[p`s3nS8+IW5s#G@b$0r20i6i]X
Kersulec Coralie
dr Kersulec Coralie
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[n`w#t_CyIsOvTXGt$z_yWu-
Khan Mubashir
mgr Khan Mubashir
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/K]#[xjtttR@+GIAsW-@/'K-D2r|JYtpy5
Kisielnicka Beata
Kisielnicka Beata
Sekcja Finansowa
Starszy specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[v^#|fVE}IH5Hf=3#m2&i/zMQY
Kiuila Olga
dr hab. Kiuila Olga
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w]#[z`{.jV4T[T`mSEZmd

Kocia Agata
dr Kocia Agata
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[l`%vjKm1TB`}fX3amGkp

Kocięcki Andrzej
dr Kocięcki Andrzej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[l`%vjO6!OsOvTXGt$z_yWu-
Kokoszczyński Ryszard
dr hab. Kokoszczyński Ryszard
Katedra Finansów Ilościowych
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk2/]#[}`%~p]Qw`VF{Z5htfz&yF3$Ebt}v

Kolasa Aleksandra
dr Kolasa Aleksandra
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[lj*ubX@yIsOvTXGt$z_yWu-
Kopańska Agnieszka
dr hab. Kopańska Agnieszka
Katedra Transformacji Technologicznej Association for Cultural Economics Poland Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[vd'to]Bu|TFmwEI#]yp2?q

Kopczewska Katarzyna
dr hab. Kopczewska Katarzyna
Katedra Data Science Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[v`%&dd81YH5Hf=3#m2&i/zMQY

Kopczewski Tomasz
dr hab. Kopczewski Tomasz
Katedra Data Science Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[!`%&dd81YHAHf=3#m2&i/zMQY
Kopyt Mateusz
dr Kopyt Mateusz
Katedra Finansów i Rachunkowości Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[x`%&z^m1TB`}fX3amGkp

Korczyński Adam
Korczyński Adam
Pracownia Informatyczna
Informatyk
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[l`%#ddP'YHAHf=3#m2&i/zMQY
Koryś Piotr
dr hab. Koryś Piotr
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[{`%#z]m1TB`}fX3amGkp

Kowalski Grzegorz
Kowalski Grzegorz
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Konserwator
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[r}}'xKC-QFeHdGZb\0&t7
Kożuchowska Monika
Kożuchowska Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[x`%3vM?&]PCi#G@b$0r20i6i]X
Kraśniewska Anna
Kraśniewska Anna
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[l`*ttX@y]PCi#G@b$0r20i6i]X
Krawczyk Michał
dr hab. Krawczyk Michał
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D]#[x`*txMQ3QsOvTXGt$z_yWu-

Krawczyk Tomasz
dr Krawczyk Tomasz
Ośrodek Badań Rynku Pracy DELab UW
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[!_D~sKNw`VCHdGZb\0&t7
Kryvyy Taras
mgr Kryvyy Taras
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[!}}#z`P3|PL}S1@q$0r20i6i]X
Krzysztofik Paweł
mgr Krzysztofik Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Kierownik
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[{`*3z]Q.UCAs#G@b$0r20i6i]X
Kubara Maria
mgr Kubara Maria
Katedra Data Science Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Asystent Doktorantka
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[xV*|brB/H=Ji#EI#]yp2?q
Kudła Janusz
prof. dr hab. Kudła Janusz
Katedra Finansów i Rachunkowości Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Kierownik Katedry Profesor
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[u`-wmKm1TB`}fX3amGkp

Kukla-Gryz Anna
dr Kukla-Gryz Anna
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&]#[l`-~mKm1TB`}fX3amGkp

Kula Grzegorz
dr Kula Grzegorz
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[r`-!b$N'KeM!w12r$#g

Kulati Ellam
mgr Kulati Ellam
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[p}}.mKK}|PL}S1@q$0r20i6i]X
Kulczyńska Sylwia
Kulczyńska Sylwia
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[~`-!ddP'YH5Hf=3#m2&i/zMQY
Kulesz Ireneusz
Kulesz Ireneusz
Pracownia Informatyczna
Informatyk
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[t`-!f]QT]K96dGZb\0&t7
Kuligowska Karolina
dr Kuligowska Karolina
Katedra Data Science
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[v`-!jQF1YH5Hf=3#m2&i/zMQY

Künstler Michał
mgr Künstler Michał
Katedra Data Science
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[x}}.o]K$KOdHdGZb\0&t7
Kusi Albert
mgr Kusi Albert
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[l}}.tSm-ZR8m]DZroG`hD31M
Kusztelak Przemysław
dr Kusztelak Przemysław
Katedra Mikroekonomii Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N]#[{}}.tdKyR=CHdGZb\0&t7

Lada Katarzyna
dr Lada Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z]#[vaswb$N'KeM!w12r$#g
Leszczyńska Cecylia
dr hab. Leszczyńska Cecylia
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[naw+{MQ3TPCi#G@b$0r20i6i]X

Lewandowska Magdalena
Lewandowska Magdalena
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`lk]#[xaw0bX7&]PCi#G@b$0r20i6i]X
Lewandowski Marcin
mgr Lewandowski Marcin
Doktorant
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`l]#[xgD!fa4'JLO{Z5^9m2&i/zMQY
Lewczuk Anna
dr Lewczuk Anna
Katedra Ekonomii Politycznej Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*]#[law0ddL!|TFmwEI#]yp2?q
Lewkowicz Jacek
dr hab. Lewkowicz Jacek
Katedra Ekonomii Politycznej Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
0t78$iV9e\W-nOQ|w=z&N*D`]#[uaw0lYN}IWn!]1ZroG`hD31M