• Pracownik naukowy
    • Doktorant
    • Pracownik administracyjny i obsługi
    • Wszystkie grupy
Abdulla Kanat
dr Abdulla Kanat
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
kabdulla@wne.uw.edu.pl
Adamkowski Władysław
Adamkowski Władysław
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
wadamkowski@wne.uw.edu.pl
Akarsu Mahmut
mgr Akarsu Mahmut
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
m.akarsu@student.uw.edu.pl
Akhavan Hezaveh Shahriar
mgr Akhavan Hezaveh Shahriar
Doktorant
s.akhavan-heza@uw.edu.pl
Akhvlediani Tinatin
mgr Akhvlediani Tinatin
Wykładowca
takhvlediani@wne.uw.edu.pl
Aksman Ewa
dr hab. Aksman Ewa
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
aksman@wne.uw.edu.pl

Amirkhanyan Hayk
mgr Amirkhanyan Hayk
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
hamirkhanyan@wne.uw.edu.pl
Arno Pavel
mgr Arno Pavel
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant
p.arno@uw.edu.pl
Bąba Marcin
mgr Bąba Marcin
Pracownia Informatyczna
Webmaster
mbaba@wne.uw.edu.pl
Baran Jan Aleksander
mgr Baran Jan Aleksander
Doktorant Wykładowca
jbaran@wne.uw.edu.pl
Baranowski Paweł
dr hab. Baranowski Paweł
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt Starszy specjalista
pbaranowski@wne.uw.edu.pl
Bardyszewski Paweł
Bardyszewski Paweł
Pracownia Informatyczna
Informatyk
p.bardyszewski@wne.uw.edu.pl
Bartakhanova Maria
dr Bartakhanova Maria
Welcome Point
Specjalista
welcomepoint@wne.uw.edu.pl
Bartczak Anna
dr hab. Bartczak Anna
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
bartczak@wne.uw.edu.pl

Baszczak Łukasz
mgr Baszczak Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
l.baszczak@uw.edu.pl
Białek-Jaworska Anna
dr hab. Białek-Jaworska Anna
Katedra Innowacji i Rozwoju Accounting And Economics Research Centre
Adiunkt
abialek@wne.uw.edu.pl

Bielecki Marcin
dr Bielecki Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
m.p.bielecki@uw.edu.pl

Bogacz Iwona
Bogacz Iwona
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
ibogacz@wne.uw.edu.pl
Bogusz Honorata
mgr Bogusz Honorata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii LabFam
Asystent Doktorantka
h.bogusz@uw.edu.pl
Boguszewski Piotr
dr Boguszewski Piotr
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
pb.wneuw@op.pl

Bohdanowicz Zbigniew
mgr Bohdanowicz Zbigniew
Katedra Mikroekonomii
Doktorant Wykładowca
zbohdanowicz@wne.uw.edu.pl
Borcuch Artur
dr Borcuch Artur
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
aborcuch@wne.uw.edu.pl
Boros Anna
mgr Boros Anna
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
a.boros@student.uw.edu.pl
Brzeziński Michał
dr hab. Brzeziński Michał
Katedra Ekonomii Politycznej Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
mbrzezinski@wne.uw.edu.pl

Brzozowicz Magdalena
dr Brzozowicz Magdalena
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
mbrzozowicz@wne.uw.edu.pl
Brzozowski Michał
dr hab. Brzozowski Michał
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
brzozowski@wne.uw.edu.pl

Buczyński Mateusz
mgr Buczyński Mateusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
mp.buczynski2@uw.edu.pl
Budlewska Renata
mgr Budlewska Renata
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
rbudlewska@wne.uw.edu.pl
Budziński Wiktor
mgr Budziński Wiktor
Katedra Mikroekonomii Association for Cultural Economics Poland
Asystent Doktorant
wbudzinski@wne.uw.edu.pl
Bujalska Paulina
mgr Bujalska Paulina
Dziekanat Studiów
Referent
pbujalska@wne.uw.edu.pl
Bukowska Grażyna
dr Bukowska Grażyna
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
g.bukowska@uw.edu.pl

Bukowski Maciej
dr Bukowski Maciej
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
mbukowski@wne.uw.edu.pl
Butowski Stanisław
mgr Butowski Stanisław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Samodzielny referent
stanislaw.z.butowski@uw.edu.pl
Byler Jakub
mgr Byler Jakub
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
Bylicki Michał
mgr Bylicki Michał
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
m.bylicki@uw.edu.pl
Byra Łukasz
dr Byra Łukasz
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Adiunkt Kierownik Katedry
lbyra@wne.uw.edu.pl

Cedro Monika
mgr Cedro Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
mcedro@wne.uw.edu.pl
Chlebus Marcin
dr Chlebus Marcin
Katedra Finansów Ilościowych
Adiunkt
mchlebus@wne.uw.edu.pl

Cichocka Agnieszka
Cichocka Agnieszka
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
acichocka@wne.uw.edu.pl
Cichocki Stanisław
dr hab. Cichocki Stanisław
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
scichocki@wne.uw.edu.pl

Cieślik Andrzej
prof. dr hab. Cieślik Andrzej
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor zwyczajny
cieslik@wne.uw.edu.pl

Cukrowska-Torzewska Ewa
dr Cukrowska-Torzewska Ewa
Katedra Statystyki i Ekonometrii LabFam
Adiunkt
ecukrowska@wne.uw.edu.pl
Czajkowski Mikołaj
prof. dr hab. Czajkowski Mikołaj
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
mc@uw.edu.pl

Czechowska Monika
mgr Czechowska Monika
Dziekanat Studiów
Specjalista
mczechowska@wne.uw.edu.pl
Czopek Karolina
mgr Czopek Karolina
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
k.czopek@uw.edu.pl
Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
dr Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
dabrowska@wne.uw.edu.pl

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
dr Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
bsliwinski@wne.uw.edu.pl

Dobrowolski Tomasz
lic. Dobrowolski Tomasz
Katedra Transformacji Technologicznej DELab UW
Specjalista
tdobrowolski@wne.uw.edu.pl
Domańska Ewa
Domańska Ewa
Dziekanat Studiów
Specjalista
domanska@wne.uw.edu.pl
Dominiak Magdalena
mgr Dominiak Magdalena
Sekcja Komunikacji
Specjalista
mdominiak@wne.uw.edu.pl
Drachal Krzysztof
dr Drachal Krzysztof
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
kdrachal@wne.uw.edu.pl

Draus Borys
mgr Draus Borys
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
Dwórznik Marcin
dr Dwórznik Marcin
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
mdworznik@wne.uw.edu.pl
Dzik-Walczak Aneta
dr Dzik-Walczak Aneta
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
adzik@wne.uw.edu.pl
Dzionek-Kozłowska Joanna
dr hab. Dzionek-Kozłowska Joanna
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista badawczo-techniczny
jdzionek@wne.uw.edu.pl
Fałkowski Jan
dr hab. Fałkowski Jan
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
jfalkowski@wne.uw.edu.pl

Fayisa Tasfaye
mgr Fayisa Tasfaye
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Doktorant
t.fayisa@student.uw.edu.pl
Firlej Mateusz
mgr Firlej Mateusz
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
m.firlej@student.uw.edu.pl
Gabryelczyk Renata
dr hab. Gabryelczyk Renata
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Kierownik Katedry Profesor uczelni
r.gabryelczyk@wne.uw.edu.pl

Gadowska-dos Santos Dominika
dr Gadowska-dos Santos Dominika
Katedra Finansów i Rachunkowości Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
dgadowska@wne.uw.edu.pl

Gajda Janusz
dr Gajda Janusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
jgajda@wne.uw.edu.pl
Gajderowicz Tomasz
dr Gajderowicz Tomasz
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy Ośrodek Badań Rynku Pracy
Adiunkt
tgajderowicz@wne.uw.edu.pl

Gierałtowski Paweł
dr Gierałtowski Paweł
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
p.gieraltowski@uw.edu.pl

Giergiczny Marek
dr hab. Giergiczny Marek
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
mgiergiczny@wne.uw.edu.pl

Gloeh Anna
mgr Gloeh Anna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
agloeh@wne.uw.edu.pl
Goczek Łukasz
dr hab. Goczek Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
lgoczek@wne.uw.edu.pl

Goraus-Tańska Karolina
dr Goraus-Tańska Karolina
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
kgoraus@wne.uw.edu.pl

Górny Agata
dr hab. Górny Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Profesor uczelni
agorny@wne.uw.edu.pl
Górski Jarosław
dr Górski Jarosław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
jgorski@wne.uw.edu.pl

Grabowska Magdalena
mgr Grabowska Magdalena
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka
mm.grabowska4@uw.edu.pl
Grabowski Wojciech
dr Grabowski Wojciech
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
wgrabow@wne.uw.edu.pl

Grądzki Przemysław
mgr Grądzki Przemysław
Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant
p.gradzki@uw.edu.pl
Grotkowska Gabriela
dr hab. Grotkowska Gabriela
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy Ośrodek Badań Rynku Pracy
Dziekan Profesor uczelni
ggrotkowska@wne.uw.edu.pl

Gruszczynski Marcin
dr hab. Gruszczynski Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
mgruszcz@wne.uw.edu.pl
Grzybowski Łukasz
dr hab. Grzybowski Łukasz
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
lgrzybowski@wne.uw.edu.pl
Gucwa-Leśny Ewa
dr Gucwa-Leśny Ewa
Pracownicy nieetatowi
Współpracownik
gucwa@wne.uw.edu.pl
Gurshev Oleg
mgr Gurshev Oleg
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
o.gurshev@student.uw.edu.pl
Gyódi Kristóf
dr Gyódi Kristóf
Katedra Transformacji Technologicznej DELab UW Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
kgyodi@wne.uw.edu.pl
Hagemejer Jan
dr hab. Hagemejer Jan
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Kierownik Katedry Profesor uczelni
j.hagemejer@uw.edu.pl

Hardt Łukasz
prof. dr hab. Hardt Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Kierownik Katedry Profesor uczelni
lhardt@wne.uw.edu.pl

Hardy Wojciech
dr Hardy Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej LabFam DELab UW Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
whardy@wne.uw.edu.pl

Hoffmann Radosław
inż. Hoffmann Radosław
Pracownia Informatyczna
Administrator sieci
rhoffmann@wne.uw.edu.pl
Hosseini Deldoost Mostafa Seyed
dr Hosseini Deldoost Mostafa Seyed
Doktorant
s.hosseini-del@uw.edu.pl
Huczek Dominika
mgr Huczek Dominika
Sekcja Komunikacji
Specjalista
dhuczek@wne.uw.edu.pl
Jabłecki Juliusz
dr hab. Jabłecki Juliusz
Katedra Finansów Ilościowych
Adiunkt
jjablecki@wne.uw.edu.pl

Jakubowski Maciej
dr hab. Jakubowski Maciej
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Adiunkt
mjakubowski@uw.edu.pl

Janicka Anna
dr Janicka Anna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
ajanicka@wne.uw.edu.pl

Jankowski Dominik
mgr inż. Jankowski Dominik
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Starszy specjalista
da.jankowski@uw.edu.pl
Janowska-Widomska Patrycja
mgr Janowska-Widomska Patrycja
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
p.janowska2@uw.edu.pl
Jarosz Ewa
dr Jarosz Ewa
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii LabFam
Adiunkt
ejarosz@wne.uw.edu.pl
Jaroszewicz Anna
mgr Jaroszewicz Anna
Dziekanat Studiów
Referent
ajaroszewicz@wne.uw.edu.pl
Jaworska Diana
mgr Jaworska Diana
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
d.jaworska4@uw.edu.pl
Jaworski Jakub
mgr Jaworski Jakub
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
jjaworski@wne.uw.edu.pl
Jeruzalski Tomasz
dr Jeruzalski Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych Pracownia Informatyczna
Adiunkt Kierownik
tjeruzalski@wne.uw.edu.pl

Jusypenko Bartosz
mgr Jusypenko Bartosz
Katedra Mikroekonomii Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
b.jusypenko@uw.edu.pl

Kąca Beata
mgr Kąca Beata
Dziekanat Ogólny
Kierownik
kaca@wne.uw.edu.pl
Kaczmarczyk Paweł
dr hab. Kaczmarczyk Paweł
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Kierownik Profesor uczelni
p.kaczmarczyk@uw.edu.pl

Kaczmarczyk Dorota
Kaczmarczyk Dorota
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
Kaczmarek Aleksander
mgr Kaczmarek Aleksander
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
aa.kaczmarek@student.uw.edu.pl
Kaczyński Konrad
mgr Kaczyński Konrad
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
k.kaczynski@student.uw.edu.pl
Kalbarczyk Małgorzata
dr hab. Kalbarczyk Małgorzata
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
mkalbarczyk@wne.uw.edu.pl

Kałamucka Agata
mgr Kałamucka Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii LabFam
Asystent Doktorantka
akalamucka@wne.uw.edu.pl
Kaniuk Paweł
Kaniuk Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
pkaniuk@wne.uw.edu.pl
Kasegn Tsegachew
mgr Kasegn Tsegachew
Doktorant
t.kasegn@uw.edu.pl
Kasperska Agnieszka
mgr Kasperska Agnieszka
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy LabFam
Asystent Doktorantka
akasperska@wne.uw.edu.pl
Kazimierczuk Marzena
mgr Kazimierczuk Marzena
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
mkazimierczuk@wne.uw.edu.pl
Kaźmierczak Ewa
mgr Kaźmierczak Ewa
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
ekazmierczak@wne.uw.edu.pl
Khan Mubashir
mgr Khan Mubashir
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
Kisielnicka Beata
Kisielnicka Beata
Sekcja Finansowa
Starszy asystent
kisielnicka@wne.uw.edu.pl
Kiuila Olga
dr hab. Kiuila Olga
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
okiuila@uw.edu.pl

Kocia Agata
dr Kocia Agata
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
akocia@wne.uw.edu.pl

Kocięcki Andrzej
dr Kocięcki Andrzej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
akociecki@wne.uw.edu.pl
Kocoń Maciej
Kocoń Maciej
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
m.kocon3@uw.edu.pl
Kokoszczyński Ryszard
dr hab. Kokoszczyński Ryszard
Katedra Finansów Ilościowych
Profesor uczelni
rkokoszczynski@wne.uw.edu.pl

Kolasa Aleksandra
dr Kolasa Aleksandra
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
aurbaniec@wne.uw.edu.pl
Kopańska Agnieszka
dr hab. Kopańska Agnieszka
Katedra Transformacji Technologicznej Association for Cultural Economics Poland Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
kopanska@wne.uw.edu.pl

Kopczewska Katarzyna
dr hab. Kopczewska Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii Centrum Badań Chińskich
Profesor uczelni
kkopczewska@wne.uw.edu.pl

Kopczewski Tomasz
dr hab. Kopczewski Tomasz
Katedra Mikroekonomii Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Adiunkt
tkopczewski@wne.uw.edu.pl
Kopyt Mateusz
dr Kopyt Mateusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
mkopyt@wne.uw.edu.pl

Korczyński Adam
Korczyński Adam
Pracownia Informatyczna
Informatyk
akorczynski@wne.uw.edu.pl
Koryś Piotr
dr hab. Koryś Piotr
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
pkorys@wne.uw.edu.pl

Kowalski Grzegorz
Kowalski Grzegorz
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Konserwator
g.kowalski3@uw.edu.pl
Kozłowska Małgorzata Karolina
dr Kozłowska Małgorzata Karolina
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
mkozlowska@wne.uw.edu.pl
Kożuchowska Monika
Kożuchowska Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
mkozuchowska@wne.uw.edu.pl
Kraśniewska Anna
Kraśniewska Anna
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
akrasniewska@wne.uw.edu.pl
Krawczyk Michał
dr hab. Krawczyk Michał
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
mkrawczyk@wne.uw.edu.pl

Krawczyk Tomasz
dr Krawczyk Tomasz
Ośrodek Badań Rynku Pracy DELab UW
Specjalista
tj.krawczyk@uw.edu.pl
Kryvyy Taras
mgr Kryvyy Taras
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
t.kryvyy@student.uw.edu.pl
Krzysztofik Paweł
mgr Krzysztofik Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Kierownik
pkrzysztofik@wne.uw.edu.pl
Kubara Maria
mgr Kubara Maria
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Asystent Doktorantka
maria.kubara@uw.edu.pl
Kubielas Stanisław
dr hab. Kubielas Stanisław
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
kubielas@wne.uw.edu.pl

Kudła Janusz
prof. dr hab. Kudła Janusz
Katedra Finansów i Rachunkowości Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
jkudla@wne.uw.edu.pl

Kukla-Gryz Anna
dr Kukla-Gryz Anna
Katedra Mikroekonomii Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
akukla@wne.uw.edu.pl

Kula Grzegorz
dr Kula Grzegorz
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
gkula@wne.uw.edu.pl

Kulati Ellam
mgr Kulati Ellam
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
e.kulati@student.uw.edu.pl
Kulczyńska Sylwia
Kulczyńska Sylwia
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
skulczynska@wne.uw.edu.pl
Kulesz Ireneusz
Kulesz Ireneusz
Pracownia Informatyczna
Informatyk
ikulesz@wne.uw.edu.pl
Kuligowska Karolina
dr Kuligowska Karolina
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
kkuligowska@wne.uw.edu.pl

Kurek Przemysław
mgr Kurek Przemysław
Katedra Ekonomii Politycznej Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
pkurek@wne.uw.edu.pl
Kusi Albert
mgr Kusi Albert
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
a.kusi@student.uw.edu.pl
Kusztelak Przemysław
dr Kusztelak Przemysław
Katedra Mikroekonomii Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
p.kusztelak@uw.edu.pl

Lada Katarzyna
dr Lada Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
klada@wne.uw.edu.pl
Leszczyńska Cecylia
dr hab. Leszczyńska Cecylia
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
cleszczynska@wne.uw.edu.pl

Lewandowska Magdalena
Lewandowska Magdalena
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
mlewandowska@wne.uw.edu.pl
Lewandowski Marcin
mgr Lewandowski Marcin
Doktorant
mr.lewandowski2@uw.edu.pl
Lewczuk Anna
dr Lewczuk Anna
Katedra Ekonomii Politycznej Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
alewczuk@wne.uw.edu.pl
Lewkowicz Jacek
dr Lewkowicz Jacek
Katedra Ekonomii Politycznej Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
jlewkowicz@wne.uw.edu.pl

Li Zhen
mgr Li Zhen
Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant