• Pracownik naukowy
    • Doktorant
    • Pracownik administracyjny i obsługi
    • Wszystkie grupy
kabdulla
dr Abdulla Kanat
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
kabdulla@wne.uw.edu.pl
wadamkowski
Adamkowski Władysław
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
wadamkowski@wne.uw.edu.pl
makarsu
mgr Akarsu Mahmut
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
m.akarsu@student.uw.edu.pl
s.akhavanheza
mgr Akhavan Hezaveh Shahriar
Doktorant
s.akhavan-heza@uw.edu.pl
takhvlediani
mgr Akhvlediani Tinatin
Wykładowca
takhvlediani@wne.uw.edu.pl
aksman
dr hab. Aksman Ewa
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
aksman@wne.uw.edu.pl

hamirkhanyan
mgr Amirkhanyan Hayk
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
hamirkhanyan@wne.uw.edu.pl
p.arno
mgr Arno Pavel
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant
p.arno@uw.edu.pl
mbaba
mgr Bąba Marcin
Pracownia Informatyczna
Webmaster
mbaba@wne.uw.edu.pl
jbaran
mgr Baran Jan Aleksander
Doktorant
Wykładowca
jbaran@wne.uw.edu.pl
pbaranowski
dr hab. Baranowski Paweł
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
Starszy specjalista
pbaranowski@wne.uw.edu.pl
pbardysz
Bardyszewski Paweł
Pracownia Informatyczna
Informatyk
p.bardyszewski@wne.uw.edu.pl
mbartakhanova
dr Bartakhanova Maria
Welcome Point
Specjalista
welcomepoint@wne.uw.edu.pl
abartczak
dr hab. Bartczak Anna
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
bartczak@wne.uw.edu.pl

l.baszczak
mgr Baszczak Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
l.baszczak@uw.edu.pl
abialek
dr hab. Białek-Jaworska Anna
Katedra Innowacji i Rozwoju
Accounting And Economics Research Centre
Adiunkt
abialek@wne.uw.edu.pl

mbielecki
dr Bielecki Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
m.p.bielecki@uw.edu.pl
Biuro_Rekrutacji
Biuro Rekrutacji i Promocji WNE UW
rekrutacja@wne.uw.edu.pl
ibogacz
Bogacz Iwona
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
ibogacz@wne.uw.edu.pl
h.bogusz
mgr Bogusz Honorata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
h.bogusz@uw.edu.pl
pboguszewski
dr Boguszewski Piotr
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
pb.wneuw@op.pl

zbohdanowicz
mgr Bohdanowicz Zbigniew
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
Wykładowca
zbohdanowicz@wne.uw.edu.pl
borcuch
dr Borcuch Artur
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
aborcuch@wne.uw.edu.pl
a.boros
mgr Boros Anna
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
a.boros@student.uw.edu.pl
mbrzezinski
dr hab. Brzeziński Michał
Katedra Ekonomii Politycznej
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
mbrzezinski@wne.uw.edu.pl

mbrzozowicz
dr Brzozowicz Magdalena
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
mbrzozowicz@wne.uw.edu.pl
mbrzozowski
dr hab. Brzozowski Michał
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
brzozowski@wne.uw.edu.pl

mp.buczynski
mgr Buczyński Mateusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
mp.buczynski2@uw.edu.pl
rbudlewska
mgr Budlewska Renata
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
rbudlewska@wne.uw.edu.pl
wbudzinski
mgr Budziński Wiktor
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Asystent
Doktorant
wbudzinski@wne.uw.edu.pl
pbujalska
mgr Bujalska Paulina
Dziekanat Studiów
Referent
pbujalska@wne.uw.edu.pl
gbukowska
dr Bukowska Grażyna
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
g.bukowska@uw.edu.pl

mbukowski
dr Bukowski Maciej
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
mbukowski@wne.uw.edu.pl
sbutowski
mgr Butowski Stanisław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Samodzielny referent
stanislaw.z.butowski@uw.edu.pl
j.byler
mgr Byler Jakub
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
m.bylicki
mgr Bylicki Michał
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
m.bylicki@uw.edu.pl
lbyra
dr Byra Łukasz
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Adiunkt
Kierownik Katedry
lbyra@wne.uw.edu.pl

mcedro
mgr Cedro Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
mcedro@wne.uw.edu.pl
mchlebus
dr Chlebus Marcin
Katedra Finansów Ilościowych
Adiunkt
mchlebus@wne.uw.edu.pl

pchrostek
dr Chrostek Paweł
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
pchrostek@wne.uw.edu.pl
acichocka
Cichocka Agnieszka
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
acichocka@wne.uw.edu.pl
scichocki
dr hab. Cichocki Stanisław
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
scichocki@wne.uw.edu.pl

acieslik
prof. dr hab. Cieślik Andrzej
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor zwyczajny
cieslik@wne.uw.edu.pl

ecukrowska
dr Cukrowska-Torzewska Ewa
Katedra Statystyki i Ekonometrii
LabFam
Adiunkt
ecukrowska@wne.uw.edu.pl
mczajkowski
prof. dr hab. Czajkowski Mikołaj
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych
Profesor zwyczajny
mc@uw.edu.pl

mczechowska
mgr Czechowska Monika
Dziekanat Studiów
Specjalista
mczechowska@wne.uw.edu.pl
kczopek
mgr Czopek Karolina
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
k.czopek@uw.edu.pl
kdabrowska
dr Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
dabrowska@wne.uw.edu.pl

sdederko
Dederko Szymon
Biblioteka
Bibliotekarz
sdederko@wne.uw.edu.pl
bsliwinski
dr Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
bsliwinski@wne.uw.edu.pl

tdobrowolski
lic. Dobrowolski Tomasz
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Specjalista
tdobrowolski@wne.uw.edu.pl
edomanska
Domańska Ewa
Dziekanat Studiów
Specjalista
domanska@wne.uw.edu.pl
mdominiak
mgr Dominiak Magdalena
Sekcja Komunikacji
Specjalista
mdominiak@wne.uw.edu.pl
kdrachal
dr Drachal Krzysztof
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
kdrachal@wne.uw.edu.pl

b.draus
mgr Draus Borys
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
mdworznik
dr Dwórznik Marcin
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
mdworznik@wne.uw.edu.pl
adzik
dr Dzik-Walczak Aneta
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
adzik@wne.uw.edu.pl
jfalkowski
dr hab. Fałkowski Jan
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
jfalkowski@wne.uw.edu.pl

t.fayisa
mgr Fayisa Tasfaye
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Doktorant
t.fayisa@student.uw.edu.pl
m.firlej
mgr Firlej Mateusz
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
m.firlej@student.uw.edu.pl
rgabryelczyk
dr hab. Gabryelczyk Renata
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Kierownik Katedry
Profesor uczelni
r.gabryelczyk@wne.uw.edu.pl

dgadowska
dr Gadowska-dos Santos Dominika
Katedra Finansów i Rachunkowości
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
Prodziekan ds. studenckich
dgadowska@wne.uw.edu.pl

jgajda
dr Gajda Janusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
jgajda@wne.uw.edu.pl
tgajderowicz
dr Gajderowicz Tomasz
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Adiunkt
tgajderowicz@wne.uw.edu.pl

pgieraltowski
dr Gierałtowski Paweł
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
p.gieraltowski@uw.edu.pl

mgiergiczny
dr hab. Giergiczny Marek
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
mgiergiczny@wne.uw.edu.pl

agloeh
mgr Gloeh Anna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
agloeh@wne.uw.edu.pl
lgoczek
dr hab. Goczek Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
lgoczek@wne.uw.edu.pl

kgoraus
dr Goraus-Tańska Karolina
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
kgoraus@wne.uw.edu.pl

agorny
dr hab. Górny Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Profesor uczelni
agorny@wne.uw.edu.pl
jgorski
dr Górski Jarosław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
jgorski@wne.uw.edu.pl

mm.grabowska
mgr Grabowska Magdalena
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka
mm.grabowska4@uw.edu.pl
wgrabowski
dr Grabowski Wojciech
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
wgrabow@wne.uw.edu.pl

p.gradzki
mgr Grądzki Przemysław
Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant
p.gradzki@uw.edu.pl
m.gralewska
mgr Gralewska Milena
Katedra Innowacji i Rozwoju
Doktorantka
m.gralewska2@student.uw.edu.pl
ggrotkowska
dr hab. Grotkowska Gabriela
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Dziekan
Profesor uczelni
ggrotkowska@wne.uw.edu.pl

mgruszczynski
dr hab. Gruszczynski Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
mgruszcz@wne.uw.edu.pl
lgrzybowski
dr hab. Grzybowski Łukasz
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
lgrzybowski@wne.uw.edu.pl
egucwa
dr Gucwa-Leśny Ewa
Pracownicy nieetatowi
gucwa@wne.uw.edu.pl
ogurshev
mgr Gurshev Oleg
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
o.gurshev@student.uw.edu.pl
kgyodi
dr Gyódi Kristóf
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
kgyodi@wne.uw.edu.pl
jhagemejer
dr hab. Hagemejer Jan
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Kierownik Katedry
Profesor uczelni
j.hagemejer@uw.edu.pl

lhardt
prof. dr hab. Hardt Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Kierownik Katedry
Profesor uczelni
lhardt@wne.uw.edu.pl

whardy
dr Hardy Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej
LabFam
DELab UW
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
whardy@wne.uw.edu.pl

rhoffmann
inż. Hoffmann Radosław
Pracownia Informatyczna
Administrator sieci
rhoffmann@wne.uw.edu.pl
s.hosseinidel
Hosseini Deldoost Mostafa Seyed
Doktorant
s.hosseini-del@uw.edu.pl
dhuczek
mgr Huczek Dominika
Sekcja Komunikacji
Specjalista
dhuczek@wne.uw.edu.pl
jjablecki
dr hab. Jabłecki Juliusz
Katedra Finansów Ilościowych
Adiunkt
jjablecki@wne.uw.edu.pl

mjakubowski
dr hab. Jakubowski Maciej
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Adiunkt
mjakubowski@uw.edu.pl

ajanicka
dr Janicka Anna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
ajanicka@wne.uw.edu.pl

djankowski
mgr inż. Jankowski Dominik
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Starszy specjalista
da.jankowski@uw.edu.pl
p.janowska2
mgr Janowska-Widomska Patrycja
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
p.janowska2@uw.edu.pl
ejarosz
dr Jarosz Ewa
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Adiunkt
ejarosz@wne.uw.edu.pl
ajaroszewicz
mgr Jaroszewicz Anna
Dziekanat Studiów
Referent
ajaroszewicz@wne.uw.edu.pl
d.jaworska4
mgr Jaworska Diana
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
d.jaworska4@uw.edu.pl
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
jjaworski@wne.uw.edu.pl
tjeruzalski
dr Jeruzalski Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Pracownia Informatyczna
Adiunkt
Kierownik
tjeruzalski@wne.uw.edu.pl

b.jusypenko
mgr Jusypenko Bartosz
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
Referent
b.jusypenko@uw.edu.pl

bkaca
mgr Kąca Beata
Dziekanat Ogólny
Kierownik
kaca@wne.uw.edu.pl
rkachurka
mgr Kachurka Raman
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
r.kachurka@uw.edu.pl
pkaczmarczyk
dr hab. Kaczmarczyk Paweł
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Kierownik
Profesor uczelni
p.kaczmarczyk@uw.edu.pl

dkaczmarczyk
Kaczmarczyk Dorota
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
a.kaczmarek
mgr Kaczmarek Aleksander
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
aa.kaczmarek@student.uw.edu.pl
k.kaczynski
mgr Kaczyński Konrad
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
k.kaczynski@student.uw.edu.pl
mkalbarczyk
dr hab. Kalbarczyk Małgorzata
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
mkalbarczyk@wne.uw.edu.pl

akalamucka
mgr Kałamucka Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
akalamucka@wne.uw.edu.pl
pkaniuk
Kaniuk Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
pkaniuk@wne.uw.edu.pl
t.kasegn
mgr Kasegn Tsegachew
Doktorant
t.kasegn@uw.edu.pl
akasperska
mgr Kasperska Agnieszka
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
LabFam
Asystent
Doktorantka
akasperska@wne.uw.edu.pl
mkazimierczuk
mgr Kazimierczuk Marzena
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
mkazimierczuk@wne.uw.edu.pl
ekazmierczak
mgr Kaźmierczak Ewa
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
ekazmierczak@wne.uw.edu.pl
mubashirkhan
mgr Khan Mubashir
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
kisielnicka
Kisielnicka Beata
Sekcja Finansowa
Starszy asystent
kisielnicka@wne.uw.edu.pl
okiuila
dr hab. Kiuila Olga
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
okiuila@uw.edu.pl

akocia
dr Kocia Agata
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
akocia@wne.uw.edu.pl

akociecki
dr Kocięcki Andrzej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
akociecki@wne.uw.edu.pl
mkocon
Kocoń Maciej
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
m.kocon3@uw.edu.pl
rkokoszczynski
dr hab. Kokoszczyński Ryszard
Katedra Finansów Ilościowych
Profesor uczelni
rkokoszczynski@wne.uw.edu.pl

aurbaniec
dr Kolasa Aleksandra
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
aurbaniec@wne.uw.edu.pl
akopanska
dr hab. Kopańska Agnieszka
Katedra Transformacji Technologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
kopanska@wne.uw.edu.pl

kkopczewska
dr hab. Kopczewska Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Centrum Badań Chińskich
Profesor uczelni
kkopczewska@wne.uw.edu.pl

tkopczewski
dr hab. Kopczewski Tomasz
Katedra Mikroekonomii
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Adiunkt
tkopczewski@wne.uw.edu.pl
mkopyt
dr Kopyt Mateusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
mkopyt@wne.uw.edu.pl

akorczynski
Korczyński Adam
Pracownia Informatyczna
Informatyk
akorczynski@wne.uw.edu.pl
pkorys
dr hab. Koryś Piotr
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
pkorys@wne.uw.edu.pl

gkowalski
Kowalski Grzegorz
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Konserwator
g.kowalski3@uw.edu.pl
mkozlowska
dr Kozłowska Małgorzata Karolina
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
mkozlowska@wne.uw.edu.pl
akrasniewska
Kraśniewska Anna
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
akrasniewska@wne.uw.edu.pl
mkrawczyk
dr hab. Krawczyk Michał
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
mkrawczyk@wne.uw.edu.pl

tkrawczyk
dr Krawczyk Tomasz
Ośrodek Badań Rynku Pracy
DELab UW
Specjalista
tj.krawczyk@uw.edu.pl
t.kryvyy
mgr Kryvyy Taras
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
t.kryvyy@student.uw.edu.pl
pkrzysztofik
mgr Krzysztofik Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Kierownik
pkrzysztofik@wne.uw.edu.pl
m.kubara
mgr Kubara Maria
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorantka
maria.kubara@uw.edu.pl
skubielas
dr hab. Kubielas Stanisław
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
kubielas@wne.uw.edu.pl

jkudla
prof. dr hab. Kudła Janusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Kierownik Katedry
Profesor zwyczajny
jkudla@wne.uw.edu.pl

akukla
dr Kukla-Gryz Anna
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
akukla@wne.uw.edu.pl

gkula
dr Kula Grzegorz
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
gkula@wne.uw.edu.pl

e.kulati
mgr Kulati Ellam
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
e.kulati@student.uw.edu.pl
skulczynska
Kulczyńska Sylwia
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
skulczynska@wne.uw.edu.pl
ikulesz
Kulesz Ireneusz
Pracownia Informatyczna
Informatyk
ikulesz@wne.uw.edu.pl
kkuligowska
dr Kuligowska Karolina
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
kkuligowska@wne.uw.edu.pl

pkurek
mgr Kurek Przemysław
Katedra Ekonomii Politycznej
Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
pkurek@wne.uw.edu.pl
a.kusi
mgr Kusi Albert
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
a.kusi@student.uw.edu.pl
pkusztelak
dr Kusztelak Przemysław
Katedra Mikroekonomii
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
pkusztelak@wne.uw.edu.pl

klada
dr Lada Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
klada@wne.uw.edu.pl
cleszczynska
dr hab. Leszczyńska Cecylia
Zakład Historii Gospodarczej
Adiunkt
cleszczynska@wne.uw.edu.pl

mlewandowska
Lewandowska Magdalena
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
mlewandowska@wne.uw.edu.pl
mr.lewandowski
mgr Lewandowski Marcin
Doktorant
mr.lewandowski2@uw.edu.pl
alewczuk
dr Lewczuk Anna
Katedra Ekonomii Politycznej
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
alewczuk@wne.uw.edu.pl
jlewkowicz
dr Lewkowicz Jacek
Katedra Ekonomii Politycznej
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
jlewkowicz@wne.uw.edu.pl

lizhen
mgr Li Zhen
Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant
zliberda
prof. dr hab. Liberda Zofia Barbara
Katedra Innowacji i Rozwoju
Profesor zwyczajny
barbara.liberda@uw.edu.pl

sm.lis
mgr Lis Szymon
Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant
sm.lis@student.uw.edu.pl
jt.lisicki
mgr Lisicki Jan
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
jt.lisicki@uw.edu.pl
jliwinski
dr Liwiński Jacek
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Adiunkt
jacek.liwinski@wp.pl

cluo
mgr Luo Chen
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
cluo@wne.uw.edu.pl
s.laniewski
mgr Łaniewski Stanisław
Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant
s.laniewski@uw.edu.pl
bgonczaryk
dr hab. Łopaciuk-Gonczaryk Beata
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

kmachulec
mgr Machulec Krzysztof
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
kmachulec@wne.uw.edu.pl
jmackiewicz
dr hab. Mackiewicz-Łyziak Joanna
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
jmackiewicz@wne.uw.edu.pl

amadej
lic. Madej Agnieszka
Sekcja Finansowa
Referent
amadej@wne.uw.edu.pl
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent
amagnuszewska@wne.uw.edu.pl
wmagnuszewski
mgr Magnuszewski Wojciech
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
wmagnuszewski@wne.uw.edu.pl
m.malinowski21
mgr Malinowski Mariusz
Katedra Transformacji Technologicznej
Doktorant
m.malinowski21@student.uw.edu.pl
kmaliszewska
Maliszewska Katarzyna
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
kmaliszewska@wne.uw.edu.pl
pmandera
mgr Mandera Piotr
Dziekanat Ogólny
Specjalista
pmandera@wne.uw.edu.pl
omarkiewicz
dr Markiewicz Olimpia
Dziekanat Ogólny
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Starszy specjalista
omarkiewicz@wne.uw.edu.pl
mmarszalek
mgr Marszałek Małgorzata
Dziekanat Studiów
Kierownik
mmarszalek@wne.uw.edu.pl
c.mascenik
mgr Mascenik Colleen
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorantka
lmatuszczak
dr Matuszczak Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
lmatuszczak@wne.uw.edu.pl

amatysiak
dr hab. Matysiak Anna
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Profesor uczelni
amatysiak@wne.uw.edu.pl

mmendygral
Mendygrał Małgorzata
Dziekanat Studiów
Specjalista
mendygral@wne.uw.edu.pl
kmetelska
dr hab. Metelska-Szaniawska Katarzyna
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
kmetelska@wne.uw.edu.pl

zmiarczynska
Miarczyńska Zofia
Katedra Mikroekonomii
Referent inżynieryjno-techniczny
zmiarczynska@wne.uw.edu.pl
mmichalak
dr Michalak Marcin
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
mmichalak@wne.uw.edu.pl
jmichalek
prof. dr hab. Michałek Jan Jakub
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor zwyczajny
michalek@wne.uw.edu.pl

imigalska
mgr Migalska Izabella
Biblioteka
Kierownik
Kustosz
migalska@wne.uw.edu.pl
amikolajczyk
mgr Mikołajczyk Adam
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
a.mikolajczyk@bestplaceinstitute.org
milczarek
dr hab. Milczarek-Andrzejewska Dominika
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
milczarek@wne.uw.edu.pl
pmiller
Miller Paulina
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
pmiller@wne.uw.edu.pl
dmirowska
dr Mirowska-Wierzbicka Dorota
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
dmirowska@wne.uw.edu.pl

pmodzelewski
dr Modzelewski Piotr
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
pmodzelewski@wne.uw.edu.pl

n.mondal
mgr Mondal Nasim Ahmed
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorant
n.mondal@uw.edu.pl
lmorawski
dr hab. Morawski Leszek
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
lmorawski@wne.uw.edu.pl
rmroz
mgr Mróz Robert
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
Wykładowca
rmroz@wne.uw.edu.pl
dmycielska
dr Mycielska Dagmara
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
dmycielska@wne.uw.edu.pl

jmycielski
dr hab. Mycielski Jerzy
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
Kierownik Katedry
mycielski@wne.uw.edu.pl
a.naganska
mgr Nagańska Aleksandra
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorantka
a.naganska@uw.edu.pl
e.narhetali
mgr Narhetali Erita
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
e.narhetali@uw.edu.pl
mnasinski
mgr Nasiński Maciej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
mnasinski@wne.uw.edu.pl
l.nawaro
mgr Nawaro Łukasz
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Doktorant
Samodzielny pracownik inż-tech
l.nawaro@uw.edu.pl
nnehrebecka
dr Nehrebecka Natalia
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
nnehrebecka@wne.uw.edu.pl

anicinska
dr Nicińska Anna
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Adiunkt
anicinska@wne.uw.edu.pl

m.nogaj
mgr Nogaj Maciej
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
m.nogaj2@student.uw.edu.pl
inovytskyy
Novytskyy Ihor
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Referent
inovytskyy@wne.uw.edu.pl