• Pracownik naukowy
    • Doktorant
    • Pracownik administracyjny i obsługi
    • Wszystkie grupy
Abdulla Kanat
dr Abdulla Kanat
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[bDQC{pbHVi$Ia^dxqELWo#
Adamkowski Władysław
Adamkowski Władysław
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[nDS@soe^/]{zPWRx%X_0c4}9u
Akarsu Mahmut
mgr Akarsu Mahmut
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[dkPJgvi\Ve+Y9N[d=VNWd}jUyL
Akhvlediani Tinatin
mgr Akhvlediani Tinatin
Wykładowca
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[kDZG|p[K!S$Mo`[U=VNWd}jUyL
Aksman Ewa
dr hab. Aksman Ewa
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XNbLgr2^*WDYPqRT%iG7

Arno Pavel
mgr Arno Pavel
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo]#[gkPQts2\3zwHNq]\
Avello-Martinez Raidell
dr Avello-Martinez Raidell
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Profesor wizytujący
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[iDeDrpe}3`wlN`uUpV_?k
Bąba Marcin
mgr Bąba Marcin
Sekcja Komunikacji
Webmaster
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[dEPAgDmU{z-[aNQe=QC
Barahona-Varon Monica
mgr Barahona-Varon Monica
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[dkQ@xe^V*SCZ6[\^LVNWd}jUyL
Baran Jan Aleksander
mgr Baran Jan Aleksander
Doktorant
Wykładowca
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[aEPQgr2^*WDYPqRT%iG7
Baranowski Paweł
dr hab. Baranowski Paweł
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
Starszy specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[gEPQgre^/]{zPWRx%X_0c4}9u
Bardyszewski Paweł
Bardyszewski Paweł
Sekcja Informatyczna
Informatyk
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/]#[gkQ@xhoZ6W/WDR&gzF_DvKZ-~hnv
Bartakhanova Maria
dr Bartakhanova Maria
Welcome Point
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[nH[Buq[W#[$Xo`[U=VNWd}jUyL
Bartczak Anna
dr hab. Bartczak Anna
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[YDaSi~WRVi$Ia^dxqELWo#

Baszczak Łukasz
mgr Baszczak Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[ckQ@y~Yaw]RYPqRT%iG7
Białek-Jaworska Anna
dr hab. Białek-Jaworska Anna
Katedra Innowacji i Rozwoju
Accounting And Economics Research Centre
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[XEX@ria}3`wlN`uUpV_?k

Bielecki Marcin
dr Bielecki Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[dk_ghm[S{U}Mo^dxqELWo#

Binkiewicz Marzena
mgr Binkiewicz Marzena
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/eSi]#[dQwAoraP{i{GS!`d%E89sKjD7Eb!nDV
Bogacz Iwona
Bogacz Iwona
Sekretariat Dziekana
Starszy specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/eSi4'{]#[jHZQkxWY!S+l9cVUwBE+?6c.7Uu8K4_Ash
Bogusz Honorata
mgr Bogusz Honorata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`]#[_kQNmyiaVg/l=Mbx|M
Boguszewski Piotr
dr Boguszewski Piotr
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[gkQNmyia{i#OB!bg=F7D-/a

Bohdanowicz Zbigniew
mgr Bohdanowicz Zbigniew
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
Wykładowca
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[qE^GjedV3[u^o`[U=VNWd}jUyL
Borcuch Artur
dr Borcuch Artur
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[XE^QiyYOVi$Ia^dxqELWo#
Boros Anna
mgr Boros Anna
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[XkQNxsi}/f-H=Wax%X_0c4}9u
Brzeziński Michał
dr hab. Brzeziński Michał
Katedra Ekonomii Politycznej
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[dEaYk~_U/]{zPWRx%X_0c4}9u

Brzozowicz Magdalena
dr Brzozowicz Magdalena
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[dEaYu~e^!U2zPWRx%X_0c4}9u
Brzozowski Michał
dr hab. Brzozowski Michał
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[YUiN$smZ%[R[GNue&i8/tKe5

Buczyński Mateusz
mgr Buczyński Mateusz
Katedra Data Science
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dSwA{gp`*e}Me!bg=F7D-/a
Budlewska Renata
mgr Budlewska Renata
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[iEdCrimZ%SR[GNue&i8/tKe5
Budziński Wiktor
dr Budziński Wiktor
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[nEdC$mdZ%[R[GNue&i8/tKe5
Bujalska Paulina
mgr Bujalska Paulina
Dziekanat Studiów
Referent
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[gEdIgpiRw./R=qbg=F7D-/a
Bukowska Grażyna
dr Bukowska Grażyna
Katedra Transformacji Technologicznej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[^kQTqsmZ%SRYPqRT%iG7

Bukowski Maciej
dr Bukowski Maciej
Katedra Historii Gospodarczej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dEdJu{iR!./R=qbg=F7D-/a
Bylicki Michał
mgr Bylicki Michał
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[dkQXrmYR!.-[aNQe=QC
Byra Łukasz
dr Byra Łukasz
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Adiunkt
Kierownik Katedry
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[cEhQgDmU{z-[aNQe=QC

Cedro Monika
mgr Cedro Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[dFTCxs2^*WDYPqRT%iG7
Chlebus Marcin
dr Chlebus Marcin
Katedra Data Science
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[dFWKkfkZVi$Ia^dxqELWo#

Cichocka Agnieszka
Cichocka Agnieszka
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[XFXBnsYRw./R=qbg=F7D-/a
Cichocki Stanisław
dr hab. Cichocki Stanisław
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[jFXBnsYR!./R=qbg=F7D-/a

Cieślik Andrzej
prof. dr hab. Cieślik Andrzej
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[ZLTRrma}3`wlN`uUpV_?k

Cukrowska-Torzewska Ewa
dr Cukrowska-Torzewska Ewa
Katedra Statystyki i Ekonometrii
LabFam
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[\FdJxsmZ%SR[GNue&i8/tKe5
Czajkowski Mikołaj
prof. dr hab. Czajkowski Mikołaj
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych
Profesor
vbn^#&uf?q7c]#[dF#T}2[K1z'P

Czechowska Monika
mgr Czechowska Monika
Dziekanat Studiów
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[dFiDile^/]szPWRx%X_0c4}9u
Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
dr Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[[DQQu{iRw./R=qbg=F7D-/a

Delong Łukasz
prof. dr hab. Delong Łukasz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[cGTKur]}3`wlN`uUpV_?k

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
dr Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[YV[H}mdZ%[R[GNue&i8/tKe5

Domańska Sylwia
dr Domańska Sylwia
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[jG^LgriRw./R=qbg=F7D-/a
Domańska Ewa
Domańska Ewa
Dziekanat Studiów
Kierownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[[R\@twaHVi$Ia^dxqELWo#
Dominiak Magdalena
mgr Dominiak Magdalena
DELab UW
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[dkSNsmdPw]KzN`uUpV_?k
Drachal Krzysztof
dr Drachal Krzysztof
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[bGa@ilWSVi$Ia^dxqELWo#

Dwórznik Marcin
dr Dwórznik Marcin
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dGfNx~dP%./R=qbg=F7D-/a
Dzik-Walczak Aneta
dr Dzik-Walczak Aneta
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[XGiHqDmU{z-[aNQe=QC
Fałkowski Jan
dr hab. Fałkowski Jan
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[aIPKqsmZ%[R[GNue&i8/tKe5

Fayisa Tasfaye
mgr Fayisa Tasfaye
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[kkU@!miHVe+Y9N[d=VNWd}jUyL
Filip Arkadiusz
dr Filip Arkadiusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XIXKot2^*WDYPqRT%iG7
Gabryelczyk Renata
dr hab. Gabryelczyk Renata
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Kierownik Katedry
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}]#[ikV@hvoL'U2]D!d^qiLF-~YB7Pj

Gadowska-dos Santos Dominika
dr Gadowska-dos Santos Dominika
Katedra Finansów i Rachunkowości
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
Prodziekan ds. studenckich
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[[JPCu{iRw./R=qbg=F7D-/a

Gajda Janusz
dr hab. Gajda Janusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[aJPIje2^*WDYPqRT%iG7
Gajderowicz Tomasz
dr Gajderowicz Tomasz
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[kJPIjihV3[u^o`[U=VNWd}jUyL

Gao Yumeng
mgr Gao Yumeng
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo]#[pkV@u=2\3zwHNq]\
Gierałtowski Paweł
dr Gierałtowski Paweł
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[gkVHkvWS0a/WDR&e&i8/tKe5

Giergiczny Marek
dr hab. Giergiczny Marek
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[dJXDxk_J6`1zPWRx%X_0c4}9u

Gloeh Anna
mgr Gloeh Anna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XJ[Nkl2^*WDYPqRT%iG7
Głuszek Anita
mgr Głuszek Anita
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XkVK{wpL%~RYPqRT%iG7
Goczek Łukasz
dr hab. Goczek Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[cJ^B$ia}3`wlN`uUpV_?k

Goraus-Tańska Karolina
dr Goraus-Tańska Karolina
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[bJ^Qgyi}3`wlN`uUpV_?k

Górny Agata
dr hab. Górny Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XJ^Qt}2^*WDYPqRT%iG7
Górski Jarosław
dr Górski Jarosław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[aJ^Qyo_}3`wlN`uUpV_?k

Grabowska Magdalena
mgr Grabowska Magdalena
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dPwFxeXV3e}Eg!bg=F7D-/a
Grabowski Wojciech
dr Grabowski Wojciech
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[nJa@hsm}3`wlN`uUpV_?k

Grądzki Przemysław
mgr Grądzki Przemysław
Katedra Data Science
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[gkVQghpR!.-[aNQe=QC
Grotkowska Gabriela
dr hab. Grotkowska Gabriela
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Dziekan
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[^JaNzoe^/]szPWRx%X_0c4}9u

Gruszczynski Marcin
dr hab. Gruszczynski Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[dJaTy~YaVi$Ia^dxqELWo#
Grzybowski Łukasz
dr hab. Grzybowski Łukasz
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[cJaY!fe^/]{zPWRx%X_0c4}9u
Gucwa-Leśny Ewa
dr Gucwa-Leśny Ewa
Pracownicy nieetatowi
Współpracownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[^XRVgDmU{z-[aNQe=QC
Gurshev Oleg
mgr Gurshev Oleg
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}]#[fkVTxw^L2.#XNMR^$iLF-~YB7Pj
Gyódi Kristóf
dr Gyódi Kristóf
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Centrum Badań Chińskich
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[bJhNjm2^*WDYPqRT%iG7
Hagemejer Jan
dr hab. Hagemejer Jan
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Kierownik Katedry
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[akW@micL$W*zN`uUpV_?k

Hardt Łukasz
prof. dr hab. Hardt Łukasz
Katedra Ekonomii Politycznej
Kierownik Katedry
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[cKPQjx2^*WDYPqRT%iG7

Hardy Wojciech
dr Hardy Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej
LabFam
DELab UW
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[nKPQj}2^*WDYPqRT%iG7

Hoffmann Radosław
inż. Hoffmann Radosław
Sekcja Informatyczna
Administrator sieci
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[iK^ElqWU*./R=qbg=F7D-/a
Huczek Dominika
mgr Huczek Dominika
Sekcja Komunikacji
Kierownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[[KdB$ia}3`wlN`uUpV_?k
Jabłecki Juliusz
dr hab. Jabłecki Juliusz
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[aMPAriYR!./R=qbg=F7D-/a

Jakubowski Maciej
dr hab. Jakubowski Maciej
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[dMPJ{fe^/]{zN`uUpV_?k

Janicka Anna
dr Janicka Anna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[XMPMogaHVi$Ia^dxqELWo#

Jankowski Dominik
mgr inż. Jankowski Dominik
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Starszy specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[[DwIgraV3e}Mo^dxqELWo#
Janowska-Widomska Patrycja
mgr Janowska-Widomska Patrycja
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[gkY@tsmZ%SHzN`uUpV_?k
Jarosz Ewa
dr Jarosz Ewa
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[\MPQuwp}3`wlN`uUpV_?k
Jaroszewicz Anna
inż. Jaroszewicz Anna
Dziekanat Studiów
Referent
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[XMPQuwpL3[u^o`[U=VNWd}jUyL
Jaworska Diana
mgr Jaworska Diana
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[[kY@}shZ%SJzN`uUpV_?k
Jaworski Jakub
mgr Jaworski Jakub
Dziekanat Studiów
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[aMPVuviR!./R=qbg=F7D-/a
Jeruzalski Tomasz
dr Jeruzalski Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Sekcja Informatyczna
Adiunkt
Kierownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[kMTQ{~WS/]{zPWRx%X_0c4}9u

Jusypenko Bartosz
mgr Jusypenko Bartosz
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[YkYTy}fL*]%zN`uUpV_?k

Kabak Daria
Kabak Daria
Sekcja Komunikacji
NULL
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[[NPAgo2^*WDYPqRT%iG7
Kąca Beata
mgr Kąca Beata
Sekcja Spraw Pracowniczych
Kierownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`]#[bDR@F{dLHg/l=Mbx|M
Kaczmarczyk Paweł
dr hab. Kaczmarczyk Paweł
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Kierownik
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[gkZ@i~cH.U2]D!bg=F7D-/a

Kaczmarek Aleksander
mgr Kaczmarek Aleksander
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/eS]#[XDwJggpTwdwOo\aepFEC-4lUnDs8V@
Kaczyński Konrad
mgr Kaczyński Konrad
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/e]#[bkZ@i~oU/]{zL]bTqOKWt6}.mU+zR
Kalbarczyk Małgorzata
dr hab. Kalbarczyk Małgorzata
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[dNPKhehJ6k}zPWRx%X_0c4}9u

Kałamucka Agata
mgr Kałamucka Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[XNPKgqkJ%SR[GNue&i8/tKe5
Kamecki Marcin
mgr Kamecki Marcin
Katedra Historii Gospodarczej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[dkZ@siYR!.-[aNQe=QC
Kaniuk Paweł
Kaniuk Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Portier
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[gNPMoya}3`wlN`uUpV_?k
Kasegn Tsegachew
mgr Kasegn Tsegachew
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`]#[kkZ@yi]UVg/l=Mbx|M
Kashchuk Olha
Kashchuk Olha
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
Kasperska Agnieszka
mgr Kasperska Agnieszka
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
LabFam
Asystent
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[XNPRvihZ%SR[GNue&i8/tKe5
Kazimierczuk Marzena
mgr Kazimierczuk Marzena
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}]#[dNPYoq_L.U2YD!d^qiLF-~YB7Pj
Kaźmierczak Ewa
mgr Kaźmierczak Ewa
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[\NPYsm[YylsOo`[U=VNWd}jUyL
Kersulec Coralie
dr Kersulec Coralie
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[ZkZDxwkS{URYPqRT%iG7
Khan Mubashir
mgr Khan Mubashir
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/e]#[dXQ@yl_Yw^{OAJ[|@mcef+V2uhayS
Kisielnicka Beata
lic. Kisielnicka Beata
Sekcja Finansowa
Starszy specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[bLbHkpdPy]szPWRx%X_0c4}9u
Kiuila Olga
dr hab. Kiuila Olga
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1]#[fNXTopW}1iDI9^u`x

Kocia Agata
dr Kocia Agata
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XN^Boe2^*WDYPqRT%iG7

Kocięcki Andrzej
dr Kocięcki Andrzej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[XN^BoiYR!./R=qbg=F7D-/a
Kokoszczyński Ryszard
dr hab. Kokoszczyński Ryszard
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/]#[iN^JuwpJ6k$WDR&gzF_DvKZ-~hnv

Kolasa Aleksandra
dr Kolasa Aleksandra
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[XXaAgr_Ly./R=qbg=F7D-/a
Kopańska Agnieszka
dr hab. Kopańska Agnieszka
Katedra Transformacji Technologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[bR_@twaHVi$Ia^dxqELWo#

Kopczewska Katarzyna
dr hab. Kopczewska Katarzyna
Katedra Data Science
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[bN^Oi~[^/]szPWRx%X_0c4}9u

Kopczewski Tomasz
dr hab. Kopczewski Tomasz
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Katedra Data Science
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[kN^Oi~[^/]{zPWRx%X_0c4}9u
Kopyt Mateusz
dr Kopyt Mateusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[dN^O!x2^*WDYPqRT%iG7

Korczyński Adam
Korczyński Adam
Sekcja Informatyczna
Informatyk
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[XN^Qi~oU/]{zPWRx%X_0c4}9u
Koryś Piotr
dr hab. Koryś Piotr
Katedra Historii Gospodarczej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[gN^Q!w2^*WDYPqRT%iG7

Kowalski Grzegorz
Kowalski Grzegorz
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Konserwator
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[^kZN}ebZ%[IzN`uUpV_?k
Kożuchowska Monika
Kożuchowska Monika
Sekcja Rekrutacji
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[dN^Y{g^V3e}Eo`[U=VNWd}jUyL
Kraśniewska Anna
Kraśniewska Anna
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[XNa@yr_L3e}Eo`[U=VNWd}jUyL
Krawczyk Michał
dr hab. Krawczyk Michał
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dNa@}gp`%./R=qbg=F7D-/a

Krawczyk Tomasz
dr Krawczyk Tomasz
Ośrodek Badań Rynku Pracy
DELab UW
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[kMwJxemJ6k}zN`uUpV_?k
Kryvyy Taras
mgr Kryvyy Taras
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[kkZQ!zo`Ve+Y9N[d=VNWd}jUyL
Krzysztofik Paweł
mgr Krzysztofik Paweł
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Kierownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[gNaY!wp[#X{Oo`[U=VNWd}jUyL
Kubara Maria
mgr Kubara Maria
Katedra Data Science
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Asystent
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[dDaHg2a\xS*Eo^dxqELWo#
Kudła Janusz
prof. dr hab. Kudła Janusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Kierownik Katedry
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[aNdCre2^*WDYPqRT%iG7

Kukla-Gryz Anna
dr Kukla-Gryz Anna
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XNdJre2^*WDYPqRT%iG7

Kula Grzegorz
dr Kula Grzegorz
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[^NdKgDmU{z-[aNQe=QC

Kulati Ellam
mgr Kulati Ellam
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[\kZTrejPVe+Y9N[d=VNWd}jUyL
Kulczyńska Sylwia
lic. Kulczyńska Sylwia
Dziekanat Studiów
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[jNdKi~oU/]szPWRx%X_0c4}9u
Kulesz Ireneusz
Kulesz Ireneusz
Sekcja Informatyczna
Informatyk
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[`NdKkwp}3`wlN`uUpV_?k
Kuligowska Karolina
dr Kuligowska Karolina
Katedra Data Science
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[bNdKoke^/]szPWRx%X_0c4}9u

Künstler Michał
mgr Künstler Michał
Katedra Data Science
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[dkZTtwjS{dHzN`uUpV_?k
Kusi Albert
mgr Kusi Albert
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[XkZTym2Z0gvIG]ue&i8/tKe5
Kusztelak Przemysław
dr Kusztelak Przemysław
Katedra Mikroekonomii
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[gkZTy~jL'S}zN`uUpV_?k

Lada Katarzyna
dr Lada Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[bOPCgDmU{z-[aNQe=QC
Leszczyńska Cecylia
dr hab. Leszczyńska Cecylia
Katedra Historii Gospodarczej
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[ZOTR$gp`*e}Eo`[U=VNWd}jUyL

Lewandowska Magdalena
mgr inż. Lewandowska Magdalena
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[dOTVgrZV3e}Eo`[U=VNWd}jUyL
Lewczuk Anna
dr Lewczuk Anna
Katedra Ekonomii Politycznej
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[XOTVi~kRVi$Ia^dxqELWo#
Lewkowicz Jacek
dr hab. Lewkowicz Jacek
Katedra Ekonomii Politycznej
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[aOTVqsmPylR[GNue&i8/tKe5

Li Zhen
mgr Li Zhen
Katedra Data Science
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhl]#[qk[HBDk^HWvYaYY
Li Qingyi
mgr Li Qingyi
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhl]#[hk[H8Dk^HWvYaYY
Liberda Zofia Barbara
prof. dr hab. Liberda Zofia Barbara
Katedra Innowacji i Rozwoju
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[YDaAgvWo'[tIKMN+%X_0c4}9u

Lis Szymon
mgr Lis Szymon
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[jPwKow2Z0gvIG]ue&i8/tKe5
Lisicki Jan
mgr Lisicki Jan
Katedra Data Science
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[aWwKow_J%[RYPqRT%iG7
Liwiński Jacek
dr hab. Liwiński Jacek
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[aDRDq2bP3[$WDR&g|iG7

Luo Chen
mgr Luo Chen
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`]#[ZOdNF{dLHg/l=Mbx|M
Łaniewski Stanisław
mgr Łaniewski Stanisław
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[jk[@tm[^/]{zN`uUpV_?k
Łopaciuk-Gonczaryk Beata
dr hab. Łopaciuk-Gonczaryk Beata
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[YJ^Mi~WY5]R[GNue&i8/tKe5

Machulec Krzysztof
mgr Machulec Krzysztof
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[bPPBnybLy./R=qbg=F7D-/a
Mackiewicz-Łyziak Joanna
dr hab. Mackiewicz-Łyziak Joanna
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[aPPBqm[^!U2zPWRx%X_0c4}9u

Madej Agnieszka
lic. Madej Agnieszka
Sekcja Finansowa
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[XPPCkn2^*WDYPqRT%iG7
Magnuszewska Anna
mgr Magnuszewska Anna
Dziekanat Studiów
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}]#[XPPFtyia{i#O6!d^qiLF-~YB7Pj
Magnuszewski Wojciech
mgr Magnuszewski Wojciech
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}]#[nPPFtyia{i#OB!d^qiLF-~YB7Pj
Malinowski Mariusz
mgr Malinowski Mariusz
Katedra Transformacji Technologicznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/eSi4]#[dk\@rmdV3e}Met&c$V70m3}B$hcn[\Z{
Maliszewska Katarzyna
Maliszewska Katarzyna
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[bPPKowpL3e}Eo`[U=VNWd}jUyL
Mandera Piotr
mgr Mandera Piotr
Dziekanat Studiów
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[gPPMjihHVi$Ia^dxqELWo#
Markiewicz Olimpia
dr Markiewicz Olimpia
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[fPPQqm[^!U2zPWRx%X_0c4}9u
Matuszczak Łukasz
dr Matuszczak Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[cPPS{wpJ6S}zPWRx%X_0c4}9u

Matysiak Anna
prof. dr hab. Matysiak Anna
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[XPPS!w_H%./R=qbg=F7D-/a

Metelska-Szaniawska Katarzyna
dr hab. Metelska-Szaniawska Katarzyna
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[bPTSkpiRw./R=qbg=F7D-/a

Miarczyńska Zofia
Miarczyńska Zofia
Katedra Mikroekonomii
Referent inżynieryjno-techniczny
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[qPX@xgp`*e}Eo`[U=VNWd}jUyL
Michałek Jan Jakub
prof. dr hab. Michałek Jan Jakub
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[dLRGgp[RVi$Ia^dxqELWo#

Michańków Jakub
dr Michańków Jakub
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[aPXBnedR#iR[GNue&i8/tKe5
Migalska Izabella
mgr Migalska Izabella
Biblioteka
Kierownik
Kustosz
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[dLV@rwaHVi$Ia^dxqELWo#
Milczarek-Andrzejewska Dominika
dr hab. Milczarek-Andrzejewska Dominika
Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dL[B$ehL%./R=qbg=F7D-/a

Mirowska-Wierzbicka Dorota
dr Mirowska-Wierzbicka Dorota
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[[PXQu{iRw./R=qbg=F7D-/a

Modzelewski Piotr
dr Modzelewski Piotr
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[gP^C$ibL3e}Mo`[U=VNWd}jUyL

Mondal Nasim Ahmed
mgr Mondal Nasim Ahmed
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`]#[ek\NthWSVg/l=Mbx|M
Morawski Leszek
dr hab. Morawski Leszek
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[cP^Qg{iR!./R=qbg=F7D-/a
Mycielska Dagmara
dr Mycielska Dagmara
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[[PhBoibZ%SR[GNue&i8/tKe5

Mycielski Jerzy
dr hab. Mycielski Jerzy
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Kierownik Katedry
Profesor uczelni
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[d\RHkpiR!./R=qbg=F7D-/a
Nagańska Aleksandra
mgr Nagańska Aleksandra
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[Xk]@medZ%SRYPqRT%iG7
Narhetali Erita
mgr Narhetali Erita
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[\k]@xl[[w^{zN`uUpV_?k
Nasiński Maciej
mgr Nasiński Maciej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dQPRoriR!./R=qbg=F7D-/a
Nehrebecka Natalia
dr Nehrebecka Natalia
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[eQTGxiXLy]szPWRx%X_0c4}9u

Nguyen Thien Nhan
mgr Nguyen Thien Nhan
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[eWwMmyoL*%RYPqRT%iG7
Nicińska Anna
dr Nicińska Anna
Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[XQXBoriRw./R=qbg=F7D-/a

Nogaj Maciej
mgr Nogaj Maciej
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[dk]Nme`sVe+Y9N[d=VNWd}jUyL
Nowak Ewa
Nowak Ewa
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN]#[\Q^Vgo2^*WDYPqRT%iG7
Nowakowska Marta
mgr Nowakowska Marta
Dziekanat Studiów
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[dQ^Vgoe^/]szPWRx%X_0c4}9u
Nowakowski Wojciech
mgr Nowakowski Wojciech
Katedra Transformacji Technologicznej
Referent
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._}/eS]#[nk]N}eaV3e}Mo\aepFEC-4lUnDs8V@
Nowicki Igor
lic. Nowicki Igor
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Referent
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[`Q^U!xiR5kR[GNue&i8/tKe5
Nowicki Walery
mgr Nowicki Walery
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Referent
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[mQ^U!xiR5kR[GNue&i8/tKe5
Odziemczyk Tomasz
mgr Odziemczyk Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[kOwNj~_L&U2zN`uUpV_?k
Ogonek Maria
dr Ogonek Maria
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~]#[dRVNtia}3`wlN`uUpV_?k

Okhrimenko Iana
dr Okhrimenko Iana
Katedra Mikroekonomii
Współpracownik
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[`RZGxmcL*]%zPWRx%X_0c4}9u
Omoluru Desmond
mgr Omoluru Desmond
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[[k^LupkY1.-[aNQe=QC
Onyszczuk Marcin
inż. Onyszczuk Marcin
Sekcja Informatyczna
Informatyk
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[dR]Xy~Ya1]R[GNue&i8/tKe5
Opolski Krzysztof
prof. dr hab. Opolski Krzysztof
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Profesor
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~B]#[bR_NrwaPVi$Ia^dxqELWo#

Oponowicz Monika
mgr Oponowicz Monika
Sekcja Rekrutacji
Specjalista
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[dR_NtsmPylR[GNue&i8/tKe5
Orłowska Małgorzata
Orłowska Małgorzata
Dział Gospodarczo-Administracyjny
Pracownik obsługi
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~Bt]#[dRaKu{iRw./R=qbg=F7D-/a
Osesik Krzysztof
mgr Osesik Krzysztof
Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[bk^Rkw_RVe+Y9N[d=VNWd}jUyL
Osiewalska Beata
dr Osiewalska Beata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL.]#[YRbHk{WS/]szPWRx%X_0c4}9u
Otto Wojciech
dr hab. Otto Wojciech
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
vbn^#&uf?q7cXhlo1`V]#[nRcSuDmU{z-[aNQe=QC

Öztürk Rasim
mgr Öztürk Rasim
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL._]#[ik^YzyhRVe+Y9N[d=VNWd}jUyL
Pacholska Joanna
Pacholska Joanna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Samodzielny referent
vbn^#&uf?q7cXhlo1`VN~BtL]#[aSPBnsbZ%SR[GNue&i8/tKe5
Paczoska Krystyna
mgr Paczoska Krystyna
Sekcja Rekrutacji
Specjalista