skulczynska

Sylwia Kulczyńska

22 55 49 191
Dziekanat Studiów
Samodzielny referent

Dyżury

(ENGLISH VERSION BELOW)
 
poniedziałek: 12.00-18.00
wtorek: praca wewnętrzna
środa: 12.00-16.00
czwartek: 12.00-16.00
piątek: praca wewnętrzna

 

 

Monday: 12.00-18.00
Tuesday: internal work
Wednesday: 12.00-16.00
Thursday: 12.00-16.00
Friday: internal work

 

 


Pokój

G

Uwagi

- Wymiana zagraniczna i Erasmus+,
- grafiki egzaminów dyplomowych,
- weryfikacja wykształcenia,
- zaświadczenia RP-7.