Polecane Wydarzenia

Badania naukowe


badania ekonomia.pngBadania naukowe prowadzone w Katedrach i Zakładach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczą problemów mikro- i makroekonomicznych, w ujęciu teoretycznym i empirycznym, problemów gospodarki światowej, rozwoju, w tym zrównoważonego, procesów ludnościowych, problemów finansowych zwłaszcza przedsiębiorstw, choć także finansów publicznych (m.in. samorządowych), wyboru publicznego i funkcjonowania sektora publicznego, tworzenia i zastosowania metod ilościowych i narzędzi informatycznych w analizach ekonomicznych i innych. Część badań prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi.


Pracownicy naukowi wydziału realizują badania w ramach badań statutowych oraz projektów zewnętrznych, finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Ze środków m.in. statutowych wspierani są również doktoranci i inni młodzi naukowcy, realizujący swoje inicjatywy.