Komisja ds. Etyki

Komisja ds. Etyki Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest ciałem służącym pomocą pracownikom, współpracownikom i studentom WNE w zakresie rozstrzygania dylematów etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie ekonomii oraz określania etycznych norm współpracy.

Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań z udziałem ludzi realizowanych przez bądź pod opieką naukową pracowników i współpracowników oraz studentów WNE UW. Komisja może również rozstrzygać pozostałe problemy etyczne, w tym związane z naruszeniem praw autorskich, pracowników i współpracowników WNE powstałe w wyniku pracy badawczej lub dydaktycznej.

Szczegółowy zakres kompetencji Komisji ds. Etyki WNE określa jej Regulamin

W Komisji ds. Etyki zasiadają:

Wnioski (wersja polska i wersja angielska) należy przesyłać do profesora dr. hab. Tomasza Żylicza.