Otoczenie biznesowe

współpraca z biznesemWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką otwartą dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością kadry naukowej WNE UW – chętnie dzielącej się wiedzą, zaangażowanej w rozwój i budowę społeczeństwa otwartego, obywatelskiego, korzystającego z nauki i wiedzy w procesie tworzenia gospodarki. 

Zapraszamy do współpracy:

 • przedstawicieli firm reprezentujących poszczególne branże, 
 • administracji,
 • instytucji 

zainteresowanych nawiązaniem relacji w zakresie realizacji specjalistycznych kursów, szkoleń czy wykładów dla studentów kształcących się na Wydziale Nauk Ekonomicznych. 

Zachęcamy również do kontaktu przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych organizacją: 

 • programów stażowych, 
 • rozwojowych, 
 • rekrutacyjnych,
 • wydarzeń związanych z rynkiem pracy. 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym chętnie wesprzemy Państwa w następujących działaniach: 

 • badaniu potrzeb i oczekiwań przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, 
 • nawiązywaniu i budowaniu trwałej współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego, 
 • zapewnieniu profesjonalnej obsługi w trakcie całego procesu współpracy, 
 • wsparciu w wymianie wzajemnych doświadczeń i promocji osiągnięć uczelni. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. W przypadku ewentualnych pytań, chętnie odpowiemy: C6TE!3m7wNWa2O#Y%lFyBU]#[0&D/oqXs4FFG?E}bgQ8'/B