Dziekanat studiów


Godziny pracy Dziekanatu Studenckiego

 • poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • wtorek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 12.00 - 16.00
 • piątek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Podział obowiązków

 • Studia licencjackie: Monika Czechowska, Anna Jaroszewicz, Kamila Waszczuk
 • Studia magisterskie: Marta Nowakowska
 • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski, Anna Magnuszewska
 • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
 • Studia zaoczne: Piotr Mandera
 • Obsługa USOS: Monika Rybkowska
 • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
 • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska
 • Planista: Monika Rybkowska

Kierownik

edomanska
Dziekanat Studiów
Kierownik
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$]#[w$e3*BBvGC2}I['UDtt7@m
22 55 49 154

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM/FIIA)
Referent
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_]#[&sm@w7J$hb?+|n$Dguc~XqL
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
Obsługa III roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych - wieczorowych, MSEMen i MSEMat w języku polskim w roku akademickim 2023/2024.
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_jZ]#[$tr7y3F2z3!X4TpUT--n0vh[G
22 55 49 178
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_]#[}{YM#AJ$pb?+|n$Dguc~XqL
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIM)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_jZJ`]#[t~Y9*DJ5lC7&x|'7DBt$XfD`c7M
22 55 49 143
pmandera
mgr Mandera Piotr
studia magisterskie zaoczne, podyplomowe oraz doktoranckie.
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$]#[&~YDz0IvGC2}I['UDtt7@m
22 55 49 135
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia magisterskie w języku polskim I i II rok
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_jZ]#[$!gMw6F2z3!X4TpUT--n0vh[G
22 554 91 42
kwaszczuk
mgr Waszczuk Kamila
Obsługa II roku studiów licencjackich w języku polskim w roku akademickim 2023/24.
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_]#[~.YI6.Q0rb?+|n$Dguc~XqL
22 55 49 153
ajaroszewicz
inż. Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - I rok w roku akademickim 2023/24
Referent
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_jZJ]#[t{YH#BQz~1%8W]y.g#v71eUsK3
22 55 49 179
skulczynska
lic. Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_jZ]#[+|mByIP&z3!X4TpUT--n0vh[G
22 55 49 191
mrybkowska
Rybkowska Monika
Obsługa USOS, planista
Specjalista
86wU?NV=+KGA@e0L^5~.O$_j]#[$&q4%=N.r&^5#K9BVBdmE/PW
22 55 49 150