Dziekanat studiów


Podział obowiązków

  • Studia licencjackie: Paulina Bujalska, Monika Czechowska, Anna Wieczorek, Anna Jaroszewicz
  • Studia magisterskie: Małgorzata Mendygrał
  • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski
  • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
  • Studia zaoczne: Marta Nowakowska
  • Obsługa USOS: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek
  • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
  • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska

Kierownik

edomanska
Dziekanat Studiów
Kierownik
domanska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 154

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - II rok, studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM)
pbujalska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
studia licencjackie I stopnia w języku polskim, I rok w roku akademickim 2021/2022
mczechowska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 178
ajaroszewicz
mgr Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - II rok
ajaroszewicz@wne.uw.edu.pl
22 55 49 179
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
jjaworski@wne.uw.edu.pl
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIM)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
amagnuszewska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 143
mmarszalek
mgr Marszałek Małgorzata
mmarszalek@wne.uw.edu.pl
(22) 55 49 150
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia zaoczne, I i II rok
mnowakowska@wne.uw.edu.pl
22 554 91 42
awieczorek
mgr Wieczorek Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim, III rok
awieczorek@wne.uw.edu.pl
22 55 49 153
skulczynska
Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
skulczynska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 191
mmendygral
Mendygrał Małgorzata
studia magisterskie II stopnia w języku polskim , I i II rok
mendygral@wne.uw.edu.pl
22 55 49 176