Dziekanat studiów


Godziny pracy Dziekanatu Studenckiego

 • poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • wtorek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 12.00 - 16.00
 • piątek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Podział obowiązków

 • Studia licencjackie: Monika Czechowska, Anna Jaroszewicz, Kamila Waszczuk
 • Studia magisterskie: Marta Nowakowska
 • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski, Anna Magnuszewska
 • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
 • Studia zaoczne: Piotr Mandera
 • Obsługa USOS: Ewa Domańska
 • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
 • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska, Piotr Mandera
 • Planista: Ewa Domańska

Kierownik

edomanska
Dziekanat Studiów
Kierownik
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COir]#[ws5AYmt3[OjG3lf#Ys5XZ_
22 55 49 154

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM/FIIA)
Referent
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ]#[&fAJLf|A|nsPj!dt|t~Erc=
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
Obsługa III roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych - wieczorowych, MSEMen i MSEMat w języku polskim w roku akademickim 2023/2024.
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ0E]#[$gFENbxM4C]x|eT#i+L1NhZ{.
22 55 49 178
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ]#[}n&WZl|A*nsPj!dt|t~Erc=
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIIA)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ0E3x]#[tq&GYo|P$OoMf3fkYA5GrX2$N~e
22 55 49 143
pmandera
mgr Mandera Piotr
studia magisterskie zaoczne, podyplomowe oraz doktoranckie.
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COir]#[&q&NO_{3[OjG3lf#Ys5XZ_
22 55 49 135
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia magisterskie w języku polskim I i II rok
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ0E]#[$r7WLexM4C]x|eT#i+L1NhZ{.
22 554 91 42
kwaszczuk
mgr Waszczuk Kamila
Obsługa II roku studiów licencjackich w języku polskim w roku akademickim 2023/24.
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ]#[~{&Se]&K+nsPj!dt|t~Erc=
22 55 49 153
ajaroszewicz
inż. Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - I rok w roku akademickim 2023/24
Referent
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ0E3]#[tn&RZm&78A_\En]b|*7XOWG92z
22 55 49 179
skulczynska
lic. Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ0E]#[+oALNt'D4C]x|eT#i+L1NhZ{.
22 55 49 191
mrybkowska
Rybkowska Monika
Specjalista
8&K_jy.UDW{a*vn|s4COirQ0]#[$vEBVi$I+58Ys\wrkA!0_{Bw
22 55 49 150