Dziekanat studiów


Godziny pracy Dziekanatu Studenckiego

 • poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • wtorek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 12.00 - 16.00
 • piątek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Podział obowiązków

 • Studia licencjackie: Monika Czechowska, Anna Wieczorek, Anna Jaroszewicz
 • Studia magisterskie: Marta Nowakowska/Małgorzata Mendygrał
 • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski, Anna Magnuszewska
 • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
 • Studia zaoczne: Piotr Mandera
 • Obsługa USOS: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek
 • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
 • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska
 • Planista: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek

Kierownik

mmarszalek
Dziekanat Studiów
Kierownik
mmarszalek@wne.uw.edu.pl
(22) 55 49 150

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM/FIIA)
pbujalska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
studia licencjackie I stopnia w języku polskim, II rok w roku akademickim 2022/2023
mczechowska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 178
ajaroszewicz
mgr Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - III rok w roku akademickim 2022/23
ajaroszewicz@wne.uw.edu.pl
22 55 49 179
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
jjaworski@wne.uw.edu.pl
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIM)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
amagnuszewska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 143
pmandera
mgr Mandera Piotr
studia magisterskie zaoczne, podyplomowe oraz doktoranckie.
pmandera@wne.uw.edu.pl
22 55 49 135
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia magisterskie w języku polskim I i II rok
mnowakowska@wne.uw.edu.pl
22 554 91 42
awieczorek
mgr Wieczorek Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim
awieczorek@wne.uw.edu.pl
22 55 49 153
edomanska
Domańska Ewa
domanska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 154
skulczynska
Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
skulczynska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 191