Dziekanat studiów


Godziny pracy Dziekanatu Studenckiego

 • poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • wtorek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 12.00 - 16.00
 • piątek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Podział obowiązków

 • Studia licencjackie: Monika Czechowska, Anna Wieczorek, Anna Jaroszewicz
 • Studia magisterskie: Małgorzata Mendygrał
 • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski, Anna Magnuszewska
 • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
 • Studia zaoczne: Marta Nowakowska
 • Obsługa USOS: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek
 • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
 • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska
 • Planista: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek

Kierownik

mmarszalek
Dziekanat Studiów
Kierownik
W okresie od 1 do 28 sierpnia 2022 r. urlop wypoczynkowy. W sprawach pilnych proszę o kontakt z Panią Ewą Domańską tel. 55-49-154, e-mail: domanska@wne.uw.edu.pl
mmarszalek@wne.uw.edu.pl
(22) 55 49 150

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM/FIIA)
pbujalska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
studia licencjackie I stopnia w języku polskim, I rok w roku akademickim 2021/2022
mczechowska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 178
ajaroszewicz
mgr Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - II rok w roku akademickim 2021/22
ajaroszewicz@wne.uw.edu.pl
22 55 49 179
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
jjaworski@wne.uw.edu.pl
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIM)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
amagnuszewska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 143
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia zaoczne, I i II rok
mnowakowska@wne.uw.edu.pl
22 554 91 42
awieczorek
mgr Wieczorek Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim
awieczorek@wne.uw.edu.pl
22 55 49 153
edomanska
Domańska Ewa
domanska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 154
skulczynska
Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
skulczynska@wne.uw.edu.pl
22 55 49 191
mmendygral
Mendygrał Małgorzata
studia magisterskie II stopnia w języku polskim , I i II rok
mendygral@wne.uw.edu.pl
22 55 49 176