Stypendium Rektora

Stypendium rektora jest świadczeniem, które ma na celu nagrodzenie najlepszych studentów z danego kierunku w danym roku akademickim. Stypendium przyznawane jest na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych.

W  roku akademickim 2022/2023 wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. 


Kto może się ubiegać o stypendium?

  • Studenci I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich, spełniający warunki określone w Obwieszczeniu Rektora UW,
  • Studenci starszych lat, spełniający warunki określone w Obwieszczeniu Rektora UW.

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium Rektora

  • Wniosek należy złożyć przez system USOSweb w wyznaczonym przez Rektora terminie określonym w Obwieszczeniu,
  • Poprawny wniosek powinien zawierać wszystkie osiągnięcia, na podstawie których student chce ubiegać się o przyznanie stypendium.

Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

  • Stypendium rektora jest przyznawane na okres trwającego roku akademickiego.
  • Stypendium wypłacane jest przez okres do dziewięciu miesięcy, od października do czerwca danego roku akademickiego.

 

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz w komunikacie Rektora.

Więcej informacji znajduje się także na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2022-2023/.