Przeniesienia z innych uczelni

Studia I stopnia:

  Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria - studia stacjonarne
  Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria - studia niestacjonarne wieczorowe
  Finance, International Investment and Accounting - studia stacjonarne
  Finance, International Investment and Accounting - studia niestacjonarne wieczorowe

Studia II stopnia

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia w trybie przeniesienia na II stopnień. Tryb przewidziany jest dla studentów już studiujących na studiach II stopnia. Osoby kończące studia I stopnia na innej uczelni lub wydziale UW, chcący rozpocząć studia na WNE UW, podlegają regularnej rekrutacji.


Boxy_rekrutacja_Ukraina_2022

Tryb przewidziany jest dla obywateli Ukrainy oraz obywateli polskich przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Więcej informacji