Finance, International Investment and Accounting, studia I stopnia


FIMR.pngFinance, International Investment and Accounting to 3-letni program studiów w języku angielskim, którego celem jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę na temat mechanizmów ekonomicznych i instrumentów międzynarodowych rynków finansowych. 

Studia umożliwiają również zdobycie kluczowych umiejętności warsztatowych, takich jak sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rachunkowymi czy dokonywania wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz kwalifikacji pozwalających zarządzać nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej, ryzykiem kursowym, czy optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowych.

Kierunek otrzymał w 2020 roku:

  • akredytację „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Studenci kierunku uczą się jak zarządzać nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej międzynarodowych korporacji. Zdobywają wiedzę na temat technik zarządzania ryzykiem walutowym oraz wiedzę z zakresu optymalizacji, finansów przedsiębiorstw i stosunków międzynarodowych, zwłaszcza tych związanych z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

Program wyposaża studentów w umiejętności pozwalające na sporządzanie nowoczesnych analiz wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz sprawozdań finansowych zgodnych ze standardami rachunkowości.

Absolwenci będą posiadać wysoko cenione na rynku kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych poparte szeroką wiedzą społeczną. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu rynków finansowych, międzynarodowego zarządzania finansami, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.