Akredytowane programy

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał akredytację ACCA dla kierunków Finanse i Rachunkowość, Finanse, Inwestycje i Rachunkowość obejmującą studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) oraz dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa także obejmującą studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie).

Jakie przedmioty wybrać, aby uzyskać zwolnienia z egzaminów ACCA?
Akredytacja ACCA na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case studies” na zajęciach. Oznacza również, że studenci zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z egzaminów ACCA.

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość oraz Finanse i Rachunkowość
Akredytacja obejmuje absolwentów programu, którzy uzyskają dyplom w okresie od 01/01/2020 do 31/12/2024.

Zwolnienie z egzaminu ACCA Akredytowane przedmioty na studiach I stopnia Akredytowane przedmioty na studiach II stopnia
Accountant in Business (AB) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Management Accounting (MA) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Financial Accounting (FA) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Corporate and Business Law (LW) Prawo handlowe (ACCA) Prawo handlowe (ACCA)
Performance Management (PM) Rachunek kosztów (ACCA) Rachunek kosztów (ACCA)
Budżetowanie (ACCA) Budżetowanie (ACCA)
Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA) Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)
Taxation (TX) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA)
Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)
Podatek VAT (ACCA) Podatek VAT (ACCA)
Financial Reporting (FR) Warsztaty finansowe (ACCA) Warsztaty finansowe (ACCA)
Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA) Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Audit and Assurance (AA) Audyt (ACCA) Audyt (ACCA)
Financial Management (FM) Finanse I (ACCA) Finanse I (ACCA)
Finanse II (ACCA) Finanse II (ACCA)
Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)

Ekonomia przedsiębiorstwa
Akredytacja obejmuje absolwentów programu, którzy uzyskają dyplom w okresie od 01/01/2021 do 31/12/2025.

Zwolnienie z egzaminu ACCA Akredytowane przedmioty na studiach I stopnia Akredytowane przedmioty na studiach II stopnia
Accountant in Business (AB) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Management Accounting (MA) Rachunkowość zarządcza  Rachunkowość zarządcza
Financial Accounting (FA) Rachunkowość Rachunkowość
Corporate and Business Law (LW) Prawo handlowe (ACCA) Prawo handlowe (ACCA)
Performance Management (PM) Rachunek kosztów (ACCA) Rachunek kosztów (ACCA)
Budżetowanie (ACCA) Budżetowanie (ACCA)
Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA) Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)
Taxation (TX) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA)
Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA) Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)
Podatek VAT (ACCA) Podatek VAT (ACCA)
Financial Reporting (FR) Warsztaty finansowe (ACCA) Warsztaty finansowe (ACCA)
Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA) Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Audit and Assurance (AA) Audyt (ACCA) Audyt (ACCA)
Financial Management (FM) Finanse I (ACCA) Finanse I (ACCA)
Finanse II (ACCA) Finanse II (ACCA)
Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)

Pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty obowiązkowe, pozostałe studenci muszą wybrać w toku studiów. Wybór jest możliwy w ramach koszyków przedmiotów specjalizacyjnych, koszyka kursów kierunkowych oferowanych w danym roku akademickim lub przedmiotów nadprogramowych.

Uwaga! Studia w ramach Akredytowanych Programów ACCA nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami a także nie zobowiązują do rejestracji w ACCA.