Najnowsze wydawnictwa

LSTM-ARIMA as a Hybrid Approach in Algorithmic Investment Strategies

Working Papers, No 7/2024 (443)
Autorzy: Kamil Kashif, Robert Ślepaczuk

Why the Happiest Moments in Life are Sometimes Short? The Role of Psychological Traits and Socio-Economic Circumstances

Working Papers, No 6/2024 (442)
Autorzy: Magdalena Grabowska, Agata Górny, Małgorzata Kalbarczyk

How stable and predictable are welfare estimates using recreation demand models?

Working Papers, No 5/2024 (441)
Autorzy: Patrick Lloyd-Smith, Ewa Zawojska


Central European Economic Journal

Central European Economic Journal (CEEJ)  publikuje oryginalne prace teoretycze i empiryczne z dziedziny ekonomii, a także z pogranicza ekonomii, socjologii, demografii, politologii, prawa i zarządzania.

Do czasopisma przyjmowane są prace między innymi z następujących obszarów badawczych:

  • makro- i mikroekonomia,CEEJ_miniature_przezr_aktualna.png
  • badania rynku pracy,
  • handel międzynarodowy,
  • badania populacyjne,
  • ekonomia sektora publicznego,
  • polityki publicznej,
  • zdrowie, płeć, ekonomia ekologiczna,
  • finanse, rachunkowość,
  • ekonomia menedżerska.

CEEJ jest skierowany do szerokiej społeczności międzynarodowej, ale szczególnie mile widziane są prace, które koncentrują się na problemach społeczno-gospodarczych istotnych dla Europy Środkowej i Wschodniej, w tym europejskich krajów przechodzących transformację.

CEEJ jest bezpłatnym, recenzowanym czasopismem typu open access, z gwarantujacym obiektywizm procesem  tzw. podwójnie ślepej recenzji, w której zarówno autorzy, jak i recenzenci są sobie nieznani, na otwartej platformie Sciendo/DeGruyter oraz na stronie www.ceej.wne.uw.edu.pl.

 


WORKING PAPERS

Seria wydawnicza Working Papers prowadzona jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od 2008 roku.

Do serii Working Papers przyjmowane są artykuły pracowników naukowych Wydziału oraz publikacje z konferencji organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuły powinny dotyczyć ekonomii, mieć charakter oryginalnych prac badawczych oraz nie być wcześniej publikowane.