Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

„Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Jego celem jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarach: rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.

Więcej informacji na stronie Projektu.


Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca lipca 2023 roku kompetencji min. 1680 uczniów szkół podstawowych i średnich (w wieku 12-19 lat), którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości, 823 osób dorosłych, które zakończyły już swoją edukację, jednak wciąż chcą rozwijać się we wspomnianym zakresie oraz 168 osób starszych i seniorów, chcących jak najdłużej zachować aktywność.

W projekcie oferujemy następujące kursy:

 • Warsztaty “Pogromcy mitów ekonomicznych” 
 • Kursy sprawozdawczości finansowej .
 • Akademia umiejętności menedżerskich 
 • Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości 
 • Matematyka ekonomii 
 • Angielski w miejscu pracy 
 • Kursy dla seniorów
 • Marketing inicjatyw lokalnych 

Więcej informacji na stronie Projektu.


Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

„Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

W ramach projektu oferowane są następujące kursy:

 • „Komunikatywny Senior” czyli aktywizacja społeczna seniorów 60+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego
 • „Szkolenie z metody CLIL-VET” czyli wdrożenie przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w metodę CLIL-VET tj. zintegrowane nauczanie przedmiotów w języku angielskim
 • „Język angielski i współczesny świat” czyli zwiększenie kompetencji z języka angielskiego uczniów w wieku 14-19 lat, do wyboru kursy tematyczne.
 • „Język angielski dla maturzystów” czyli poszerzenie wiedzy z języka angielskiego u uczniów klas maturalnych i przygotowanie do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • Program "Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy"

Więcej informacji na stronie Projektu.


Nowoczesna Ekonomia w Praktyce.
Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

PROJEKT ZAKOŃCZONY

„Nowoczesna Ekonomia w Praktyce" to projekt zrealizowany przez Fundację im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jako zadanie publiczne powierzone i finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, w roku szkolnym 2021/2022.

Celem głównym projektu była popularyzacja współczesnej ekonomii, zwiększenie świadomości ekonomicznej uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i rozwój umiejętności skutecznego uczenia się.

W ramach projektu poprowadzono cykl 7 warsztatów realizowanych w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Każdy warsztat trwał 2 godziny dydaktyczne. Cały cykl trwał 14 godzin dydaktycznych. 

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2022.

Więcej informacji znajduje się na stronie Projektu.