Rodzinny Kampus UW

                           

Informacja o projekcie

Rodzinny Kampus UW to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu “Odpowiedzialni społecznie”, przy wsparciu finansowym ze środków Darczyńcy, tj. Fundacji Totalizatora Sportowego. 

Celem głównym projektu to promowanie integracji społecznej wśród dzieci i dorosłych, a także rozwijanie umiejętności wartościowych na rynku pracy – zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców (szczególnie obywateli Ukrainy) mieszkających w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Dodatkowym zadaniem projektu jest stworzenie i testowe wdrożenie grywalizacji jako nowatorskiego narzędzia dydaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży. W ramach projektu przewidziane są 15-godzinne kursy stacjonarne.

Serdecznie zapraszamy rodziny polskie i cudzoziemskie z Warszawy i okolic na zajęcia edukacyjno-integracyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkania będą się odbywać w budynku UW przy ul. Dobrej 55 w Warszawie. Priorytetowo do udziału zapraszamy rodziny - przynajmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko w wieku 9-15 lat. 
 

informacja o zajęciach

Dla młodszych 
Dzieci mogą wziąć udział w interdyscyplinarnych kursach, przygotowanych w formule grywalizacji. 
W trakcie zajęć uczestnicy realizują misję w tajemniczej krainie, a przy okazji uczą się ekonomii, matematyki, geografii, krytycznego myślenia i języka angielskiego. Prowadzimy kursy w grupach mieszanych – połowę grupy stanowią dzieci polskie, a połowę dzieci cudzoziemskie. Poznajemy się, współpracujemy przy osiąganiu wspólnego celu i dobrze się przy tym bawimy. 
Organizujemy zajęcia stacjonarne  dla dwóch grup wiekowych: 9-12 lat oraz 13-15 lat.
Na zajęcia składa się pięć spotkań po trzy godziny dydaktyczne każde.

Dla starszych
Gdy już rodzice, babcie/dziadkowie, ciocie/wujkowie zostawią dzieci w rękach doświadczonych animatorów i trenerów, sami mogą wziąć udział w prowadzonych równolegle kursach językowych: nauka języka polskiego, ukraińskiego i angielskiego.
Zapraszamy osoby dorosłe na kursy językowe w formule stacjonarnej. 
Na zajęcia składa się pięć spotkań po trzy godziny dydaktyczne każde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Warunek udziału w zajęciach i formularz zgłoszeniowy

Przypominamy, iż w pierwszej kolejności zapraszamy do udziału rodziny z dziećmi.

 1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rodzinny Kampus UW" (u dołu strony)
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego*
 3. Po pozytywnym przejściu rekrutacji: podpisanie i dostarczenie deklaracji uczestnictwa**

*Informujemy, iż wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z gwarancją uczestnictwa w kursie. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału, zostaną poinformowane osobną drogą w celu dopełnienia niezbędnych formalności: wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa.

**Obcokrajowców będziemy prosić o potwierdzenie legalności pobytu w Polsce i potwierdzenie, że dzieci posługują się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

Rekrutacja do Tury 3 i Tury 4 zajęć otwarta w dniach od 24.06.2024 do 07.07.2024; uwaga, rekrutacja do kursów grywalizacji przedłużona do 10.07.2024

Wyniki rekrutacji i dostarczanie deklaracji od 08.07.2024 do 11.07.2024 do godziny 14:00.

Harmonoram zajęć oraz miejsce spotkań

Kursy stacjonarne dla rodzin tj. dla dzieci i dorosłych obejmują pięć spotkań trwających po trzy godziny dydaktyczne każde. Zajęcia będą organizowane w dni robocze po godz. 16.00 oraz w soboty w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. 

Harmonogram zajęć

Tura 3

 • Kurs grywalizacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat
  Zajęcia w dniach: 15.07, 17.07, 19.07, 22.07, 24.07; w godzinach 16:00 - 18:45
   
 • Kurs języka polskiego (poziom początkujący) dla osób w wieku 18+ lat
  Zajęcia w dniach: 15.07, 17.07, 19.07, 22.07, 24.07; w godzinach 16:00 - 18:45

 

Tura 4

 • Kurs grywalizacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 13-15 lat
  Zajęcia w dniach: 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 29.07; w godzinach: 16:00 - 18:45
   
 • Kurs języka polskiego (poziom średniozaawansowany) dla osób w wieku 18+ lat
  Zajęcia w dniach: 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 29.07; w godzinach: 16:00 - 18:45


Kolejne tury ruszają w lipcu, sierpniu i wrześniu: zaprosimy wówczas na kursy języka polskiego, angielskiego i ukraińskiego.

Czas trwania projektu: 01.05.2024 r. - 30.11.2024 r.
 

Kontakt

Kierownik Projektu: Dr Agnieszka Różycka

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Zespół Projektowy:

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
pokój: A304
tel: 22 55 49 183

Dyżur od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

lub

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
pokój: 0.610
tel: 22 55 49 132

Dyżur od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00*

*w czwartek 11.07.24 zapraszamy od 10:00 do 19:00

e-mailMz3i7#?HhZ4{Wye!KX`$.=E]#[AuyY~k*.Jq+j9'[wT=Ev7#.