Opłaty


opłaty za studiaStudia stacjonarne prowadzone w języku polskim są w publicznych uczelniach w Polsce bezpłatne dla studentów polskich i cudzoziemców, którzy rozpoczynają studia w Polsce na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

Studia w formie niestacjonarnej - wieczorowe oraz zaoczne, a także studia prowadzone w językach obcych, są płatne dla wszystkich studentów.

W poszczególnych zakładkach znajdują się szczegółowe zasady odpłatności za studia, metody uiszczania czesnego, jak również uregulowania w kwestii zwolnienia z opłat za studia.