Faktury


Faktura VAT dla studenta

Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) faktura dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystawiana jedynie na żądanie, po dokonaniu wpłaty.

Faktura VAT dla firmy / instytucji

 Dla firm / instytucji, które opłaciły studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, istnieje możliwosć wystawienia faktury VAT po wypełnieniu formularza.

 W szczególnych przypadkach może zostać wystawiona faktura proforma przed dokonaniem wpłaty. W tej sytuacji prosimy o wypełnienie drugiego formularza.

Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.