Władze Wydziału


Kolegium dziekańskie kadencja 2020_2024.jpgWydziałem Nauk Ekonomicznych kieruje Dziekan, powoływany przez J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Kolegium Elektorów Wydziału. W pracy pomagają mu prodziekani, w kadencji 2020-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych zostało powołanych 3 prodziekanów: 

  • Prodziekan ds. finansowych;
  • Prodziekan ds. studenckich;
  • oraz Prodziekan ds. badań.

Dziekan powołuje komisje doraźne i zespoły doradcze oraz pełnomocników do wykonania określonych zadań. Skład aktualnych Komisji oraz wykaz Pełnomocników w bieżącej kadencji znajduje się w dedykowanej zakładce.