prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

+48 22 55 49 149
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych
Profesor

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Pokój

B309