Sprawy pracownicze i socjalne

Pierwsze dni na WNE to czas dopełniania formalności, kompletowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, tworzenia wirtualnego konta pracownika i organizowania pracy biurowej. 

Wszystkie sprawy pracownicze związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem oraz innymi kwestiami przydatnymi na różnych etapach zatrudnienia,  dotyczące pracowników naukowych i administracyjnych opisane są w Vademecum Zatrudnienia, interaktywnym przewodniku, przygotowanym przez Biuro Spraw Pracowniczych UW.

W Praktycznych Informacjach znajdują się ważne sprawy związane z urlopami, podróżami służbowymi, zakupami, ubezpieczeniem, opieką medyczną, ochroną danych osobowych oraz inne drobne kwestie takie jak: legitymacja pracownicza, czy karty sportowe. Znajdują się tu również przydatne linki, kierujące bezpośrednio do jednostek, w których załatwiane są sprawy.

Wsparcie socjalne obejmuje różne rodzaje pomocy i wsparcia: dofinansowanie wypoczynku, bon edukacyjny, pożyczki na zakup mieszkania i cele remontowe, zapomogę, czy preferencyjne korzystanie z usług Centrum Sportu i Rekreacji.