Wirtualne konto UW

W celu utworzenia wirtualnego konta UW należy:

Zapoznać się z ogólnym schematem systemów informatycznych UW, który obejmuje: 

  • tożsamość elektronicznąkonto CAS (Central Authentication Service)
  • moje konto dodatkowe konto AD (dla pracowników administracji, logowanie kontem CAS)
  • konto pocztowe – domeny pocztowe pracowników: ogólna -@uw.edu.pl; wydziałowa -@wne.uw.edu.pl
  • USOSweb – podstawowe narzędzie dla pracowników naukowych i studentów – dostęp do informacji o pracownikach, jednostkach, budynkach, planach zajęć, ocenach itp
  • Internet połączenie z siecią eduroam, wifi.

Założyć konta i dostęp do systemów informatycznych UW korzystając z instrukcji na stronie. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy lokalnego wsparcia informatycznego.

Założyć konto google. Można to zrobić samodzielnie, login jest generowany automatycznie bądź skorzystać z lokalnego wsparcia informatycznego

Uzyskać dostęp do SAP, czyli  Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Pracowników.

Każdy pracownik może uzyskać dostęp do informacji generowanych w systemie SAP, w zakresie podstawowych informacji związanych z jego zatrudnieniem. Można to zrobić samodzielnie,  posiadając konto CAS, poprzez Moje konto UW, logując się do SAP ESS na podstawie nadanego loginu. Portal samoobsługi SAP ESS umożliwia dostęp do przechowywanych w SAP informacji dotyczących logującego się użytkownika, m.in. o warunkach zatrudnienia, zwolnieniach lekarskich, urlopach i paskach wynagrodzeń.

Jeśli z jakichś powodów nie znamy/pamiętamy loginu do SAP ESS, możemy sprawdzić w ramach usługi Moje konto UW do jakich serwisów mamy aktualnie dostęp. Między innymi odczytamy informacje na temat loginu do sytemu SAP ESS. Nie uzyskamy niestety informacji na temat hasła do tego serwisu, ale możemy uruchomić procedurę zmiany hasła. Zostaniemy przekierowani do systemu zgłoszeń JIRA UW, gdzie logując się danymi Active Directory (informacje na ten temat sprawdzimy w usłudze Moje konto UW), poprosimy o zmianę hasła do ESS. Otrzymamy zwrotną informację na uniwersyteckiego maila o przyjętym zgłoszeniu i kolejną o nowym jednorazowym haśle do systemu ESS, które należy zmienić podczas pierwszego logowania do portalu.

Niezbędne informacje możemy również uzyskać na stronie.

W przypadku grupy pracowników administracyjnych, zajmujących się sprawami księgowo-finansowymi oraz kadrowymi, osoba ubiegająca się o uprawnienia w SAP wypełnia formularze (wymagane logowanie kontem AD), które podpisują: kierownik jednostki organizacyjnej oraz użytkownicy kluczowi z obszarów.

W celu pobrania licencji i  instalacji programów takich jak Microsoft Office, SPSS, SAS i STATA należy zapoznać się z odpowiednimi instrukacjami i skorzystać w razie potrzeby ze wsparcia informatycznego pod adresem: /yr2W#&814d6=CtMXgK0VQABnLjqk]#[vcVrFinxL~Kw~}ZVPV-9LIJ~SBsbX (usługi Microsoft), /yr2W#&814d6=CtMXgK0VQ]#[vcVrFinxL+SvG5lV=LA9G= (SPSS, SAS i STATA).

W przypadku konieczności zakupu innych licencji i oprogramowania,  należy zapoznać się z zasadami zakupów.

Opis dostępnych narzędzi do spotkań on-line wraz z instrukcjami (Zoom, Microsoft (Teams), Google, Moodle) znajduje się na stronie centralnego wsparcia IT. Problemy techniczne dotyczące platformy moodle należy zgłaszać na adres /yr2W#&814d6=CtMXgK0]#[wibqDkD0ztm+2LZ.Np8w.

W celu zapewnienia oprogramowania w salach dydaktycznych należy przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić w konkretnych pomieszczeniach, czy jest w nich zainstalowane oprogramowanie, niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Raz w semestrze  pracownicy otrzymują maila z zapytaniem o zapotrzebowanie na oprogramowanie w związku z prowadzonymi zajęciami w konkretnych salach. W przypadku konieczności zainstalowania oprogramowania w danej sali, należy skontaktować się z Pracownią Informatyczną.

Z centralnego wsparcia informatycznego, pracownicy WNE UW korzystają w sprawach, które wykraczają poza kompetencje wsparcia Pracowni Informatycznej, np. zakup sprzętu IT. Zakres usług centralnego wsparcia Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się na stronie Usług Informatycznych UW

Z lokalnego wsparcia informatycznego pracownicy WNE UW korzystają zgodnie z Zasadami Pracy Pracowni Informatycznej.

Kontakt

tjeruzalski
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych, Sekcja Informatyczna
Adiunkt, Kierownik
/yr2W#&814d6=CtMXgK0VQABn]#[~dX!M$e!!zNQ2.ZVN_Tp7GJ/[
-

Pracownicy


rhoffmann
inż. Hoffmann Radosław
Sekcja Informatyczna
Administrator sieci
/yr2W#&814d6=CtMXgK0VQA]#[|bbs=se%zO\!zLjEaM+$_B*
22 55 49 129
monyszczuk
inż. Onyszczuk Marcin
Sekcja Informatyczna
Informatyk
/yr2W#&814d6=CtMXgK0VQAB]#[wia+K$g3%z{.&!}CPp-oLZ.#
(0-22) 55-49-120
pbardysz
Bardyszewski Paweł
Sekcja Informatyczna
Informatyk
/yr2W#&814d6=CtMXgK0VQABnLjq]#[z'UnJj}++t\*$&1EGMT$NZ}}dU[^
22 55 49 120
akorczynski
Korczyński Adam
Sekcja Informatyczna
Informatyk
/yr2W#&814d6=CtMXgK0VQABn]#[keb!7$}%!zNQ2.ZVN_Tp7GJ/[
22 55 49 120
ikulesz
Kulesz Ireneusz
Sekcja Informatyczna
Informatyk
/yr2W#&814d6=CtMXgK0V]#[sehy9y~S&}JC07}/9]T{C
22 55 49 120
lpozniak
Poźniak Łukasz
Sekcja Informatyczna
Informatyk
/yr2W#&814d6=CtMXgK0VQ]#[vjb-Foe~L+SvG5lV=LA9G=