Programy wymiany studenckiej

box_program_most.png

Program wymiany krajowej w ramach umowy 20 uniwersytetów z całej Polski


box_wymiana_zagraniczna.png

Wyjazdy zagraniczne: Erasmus +, umowy bilateralne oraz oferty programów kończących się podwójnym dyplomem