Aktualności

Data dodania Tytuł
03-12-2021

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/22

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,  informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpocznie się 20  grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się  w zakładce Student/Kalendarze i harmon…

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/22

03-12-2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpocznie się 20  grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się  w zakładce Student/Kalendarze i harmonogramy/Rejestracja na zajęcia/Harmonogramy rejestracji25-11-2021

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Data publikacji: 01.10.2021 r. Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022   Na podstawie &s…

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

25-11-2021

Data publikacji: 01.10.2021 r.

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich

Tytuł Data wydania Numer zarządzenia
Zarządzenie w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 18 do 22 grudnia 2021 roku 16.12.2021 16
Zarządzenie w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 4 do 17 grudnia 2021 roku 02.12.2021 15
Zarządzenie w sprawie czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 19 listopada do 3 grudnia 2021 roku 17.11.2021 14
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Programu „Szkoła Orłów” 14.10.2021 13
Zarządzenie w sprawie powołania opiekuna pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 01.10.2021 12
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 28.06.2021 11
Zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o zwolnienie studenta z opłaty za usługi edukacyjne w całości lub w części albo rozłożenia opłaty na raty 23.06.2021 10
Zarządzenie w sprawie zajęć repetytoryjnych organizowanych w roku akademickim 2020/21 11.03.2021 9
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny i monitorowania jakości zajęć dydaktycznych na kadencję 2020-2024 12.02.2021 8
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 10.02.2021 7
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022 10.02.2021 6
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora praktyk 10.12.2020 5
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora praktyk 10.12.2020 4
Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. rekrutacji 27.11.2020 3
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności 02.10.2020 2
Zarządzenie w sprawie powołania opiekuna pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 02.10.2020 1