KONTAKT

Wszelkie zapytania odnośnie praktyk studenckich prosimy kierować na adres mailowy: praktyki_wne@wne.uw.edu.pl

Dokumentacja zaliczająca praktykę jest składana przez studenta podczas dyżuru Pełnomocnika d.s Praktyk.


W sierpniu dyżury Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr hab. Cecylii Leszczyńskiej są zawieszone.
Zostaną wznowione we wrześniu.
Nadal będą odbywać się we czwartki w godz. 16.00-18.00.
Pierwszy dyżur po przerwie odbędzie się 1 września.
 

Oferty praktyk i staży

Terminowe oferty praktyk/staży:


Ważna do: 2022-08-12

Referendarz do spraw: przeglądów wydatków publicznych w Zespole do Spraw Przeglądów Wydatków Publicznych

Ministerstwo Finansów

 

Stałe programy stażowe