KONTAKT

Wszelkie zapytania odnośnie praktyk studenckich prosimy kierować na adres mailowy: praktyki_wne@wne.uw.edu.pl

Dokumentacja zaliczająca praktykę jest składana przez studenta podczas dyżuru Pełnomocnika d.s Praktyk.


W sierpniu dyżury Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr hab. Cecylii Leszczyńskiej są zawieszone.
Zostaną wznowione we wrześniu.
Nadal będą odbywać się we czwartki w godz. 16.00-18.00.
Pierwszy dyżur po przerwie odbędzie się 1 września.
 

Wymagane dokumenty

  • Procedura zaliczania praktyki zależy od jej formy (patrz:  § 9 Uchwały "Obowiązki studenta odbywającego praktykę")
  • Warunki zaliczenia poszczególnych form praktyki omówione są w § 10 Uchwały "Warunki zaliczenia praktyki".
  • W przypadku korzystania z pośrednictwa Biura Karier UW, obowiązuje odrębny formularz Porozumienia i Programu praktyk, dostępny poniżej.