KONTAKT

Wszelkie zapytania odnośnie praktyk studenckich prosimy kierować na adres mailowy: praktyki_wne@wne.uw.edu.pl

Dyżury Koordynatora Praktyk
dr hab. Cecylii Leszczyńskiej
odbywają się we wtorki w godz. 14.00-16.00 w pokoju B108

Wymagane dokumenty

  • Procedura zaliczania praktyki zależy od jej formy (patrz:  § 9 Uchwały "Obowiązki studenta odbywającego praktykę")
  • Warunki zaliczenia poszczególnych form praktyki omówione są w § 10 Uchwały "Warunki zaliczenia praktyki".
  • W przypadku korzystania z pośrednictwa Biura Karier UW, obowiązuje odrębny formularz Porozumienia i Programu praktyk, dostępny poniżej.