KONTAKT

Wszelkie zapytania odnośnie praktyk studenckich prosimy kierować na adres mailowy: praktyki_wne@wne.uw.edu.pl

Dyżury Pelnomocnik ds. Praktyk
dr hab. Cecylii Leszczyńskiej
odbywają się we czwartki w godz. 16.00-18.00
w pokoju B108
począwszy od 1 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

  • Procedura zaliczania praktyki zależy od jej formy (patrz:  § 9 Uchwały "Obowiązki studenta odbywającego praktykę")
  • Warunki zaliczenia poszczególnych form praktyki omówione są w § 10 Uchwały "Warunki zaliczenia praktyki".
  • W przypadku korzystania z pośrednictwa Biura Karier UW, obowiązuje odrębny formularz Porozumienia i Programu praktyk, dostępny poniżej.