Jubileusz 70-lecia WNE UW

jubileusz-3.jpgW 2023 roku mija siedemdziesiąt lat od momentu, gdy Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy przyjął studentów na Wydział kształcący w obszarze ekonomii. Moment ten przyjmujemy za początek działalności naszego Wydziału.

Rok jubileuszowy to ważna okazja dla społeczności Wydziału – skłaniająca do refleksji, podsumowań i wspomnień. Aby przywołać nieco wspomnień właśnie – przedstawimy krótki rys historyczny naszego Wydziału.

Wydział został zawiązany w 1953 r. jako Wydział Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, choć ekonomia jako taka nauczana była na UW od początku istnienia Uniwersytetu, początkowo na Wydziale Prawa i Administracji w ramach programu „nauk administracyjnych”. Mimo powracających pomysłów powołania jednostki ukierunkowanej na nauczanie ekonomii (jednym z prekursorów w tym zakresie był Fryderyk Skarbek, który zgłosił taki pomysł w 1819 roku), to aż do lat 1950-tych nauki ekonomiczne nie zostały wyodrębnione organizacyjnie na Uniwersytecie.

W 1950 r. utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej, a 7 września 1953 r. powołano odrębny Wydział Ekonomii Politycznej, który miał swoją siedzibę w Pałacu Kazimierzowskim. Składał się on z sześciu katedr (Katedra Ekonomii Politycznej, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej, Katedra Historii Gospodarki Narodowej Polski, Katedra Ekonomiki i Planowania Gospodarki Narodowej, Katedra Rachunkowości oraz Katedra Statystyki). W 1957 utworzono z kolei Katedrę Ekonometryki oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Okres aż do 1968 roku, mimo trudnych powojennych warunków gospodarczych, to okres rozkwitu Wydziału, przede wszystkim za sprawą wybitnych postaci – profesorów: Oskara Lange, Czesława Bobrowskiego, Edwarda Lipińskiego, Witolda Kuli czy Włodzimierza Brusa.

Po śmierci Oskara Langego (1965) oraz wskutek „wydarzeń marcowych” (1968), intensywność życia naukowego i dynamika rozwoju Wydziału osłabła. 30 marca 1968 r. studia na Wydziale Ekonomii Politycznej zostały rozwiązane, następnie zawieszono działalność Wydziału i przekształcono go w Instytut Nauk Ekonomicznych, w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Instytut został ulokowany w budynku przy ul. Nowy Świat 69. W roku 1972 Wydział został przeniesiony do siedziby przy ulicy Długiej, gdzie funkcjonuje do dziś.

W 1977 r. na powrót odzyskał samodzielność: powołano do istnienia Wydział Nauk Ekonomicznych.

Lata 80. i 90. przyniosły ważne zmiany w prowadzonej dydaktyce. Pierwsze lata transformacji systemowej to także okres intensywnych kontaktów z zagranicznymi instytucjami i naukowcami. W okresie tym zajęcia na Wydziale prowadzili wybitni profesorowie z najlepszych uczelni zagranicznych, tacy jak prof. Leonid Hurwicz (laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 2007 tok), prof. Stanisław Wellisz z Uniwersytetu Columbia, prof. Hal Varian (University of California, Berkeley), prof. Jan Werner (Univeristy of Minnesota) czy prof. Henryk Kierzkowski (Graduate Institute of International Studies).

jubileusz-1.jpgObecnie Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego może poszczycić się mianem najlepszej polskiej badawczej instytucji ekonomicznej, umiejscowionej również w gronie 3% najlepszych światowych jednostek naukowych z dziedziny ekonomii.

Wykładowcy WNE UW realizują ponad sześćdziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowych m.in. przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na Wydziale organizowane są również cykliczne, prestiżowe konferencje naukowe. Programy kształcenia oferowane przez Wydział systematycznie uzyskują najwyższe lokaty w rankingach kierunków studiów czy wyróżniające oceny w procesie akredytacji PKA.

W roku jubileuszowym z wdzięcznością wracamy myślą do wielu pokoleń pracowników i absolwentów Wydziału.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami z czasu studiów. Zachęcamy do złożenia wpisu w dedykowanej temu Księdze Jubileuszowej. Mamy nadzieję, że jej lektura wywoła wzruszenie i przywoła wiele ciepłych wspomnień studenckiego życia.