Relacja

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyły się w dniach 20-21 października br. 

W trakcie pierwszego dnia Jubileuszu, który odbył się w Auli Dawnej Biblioteki, Wydział otrzymał Medal Uniwersytetu Warszawskiego przyznany przez Senat UW. 


JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak wyróżnił aż 18 pracowników Wydziału. Nagrody za pracę dydaktyczną, naukową, organizacyjną i społeczną otrzymali: 

 • prof. dr dr h.c. Oded Stark,
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz,
 • prof. dr hab. Jan J. Michałek, 
 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
 • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz., 
 • dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.,
 • dr hab. Anna Matysiak, prof. ucz., 
 • dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. ucz.,
 • dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz., 
 • dr hab. Cecylia Leszczyńska,
 • dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek,
 • dr Agnieszka Różycka, 
 • dr Mateusz Kopyt.

Wyróżnienia otrzymali także pracownicy administracji wydziałowej: 

 • Ewa Domańska,
 • Beata Żak,
 • Anna Wielgopolan,
 • Sylwia Kulczyńska 
 • Radosław Hoffman.

Serdecznie gratulujemy. 

Miło nam poinformować, że z okazji Jubileuszu Wydział otrzymał gros życzeń i listów gratulacyjnych: od zaprzyjaźnionych uczelni, wydziałów, czy instytucji publicznych.

Ponadto: 

 • w imieniu Marszałka Województwa p. Adama Struzika Medal Pamiątkowy Pro Masovia wręczył Wiesław Kołodziejski, Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych;
 • prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odczytała list od prof. Mariana Goryni, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
 • w imieniu prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, list gratulacyjny odczytała prof. Anna Wolak- Tuzimek. 

Pierwszego dnia obchodów jubileuszowych pracownicy naukowi zaprezentowali gościom obszary swoich badań:.

 • dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz., przedstawiła „Nową ekonomię zmian klimatycznych”,
 • dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz. przedstawił prezentację na temat nierówności dochodowych na świecie i w Polsce
 • dr Ewa Cukrowska-Torzewska zaprezentowała Interdyscyplinarne Centrum Badań Rynku Pracy i Dynamiki Rodziny LabFam. 

Podczas 1. dnia obchodów Jubileuszu towarzyszył nam Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego


Z kolei debata „Ekonomia oczami Absolwentów WNE UW”, koordynowana przez dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, była okazją do rozmowy z przedstawicielami świata biznesu i administracji centralnej. Panel poprowadziło dwoje naszych studentów – pani Marta Jachacy i pan Piotr Czech. 
W debacie wzięli udział:

 • Grzegorz Inglot (Inglot Sp. z o.o.),
 • Marta Krawcewicz (Fundacja w związku z naturą),
 • Jacek Socha (były Minister Skarbu Państwa, były partner w PwC),
 • Łukasz Wójcik (z Grupy Azoty Polyolefins S.A.)
 • Katarzyna Zajdel-Kurowska (była wiceminister finansów, członkini Zarządu NBP, dyrektor w Banku Światowym, a obecnie doradczyni prezesa zarządu PFR).

Dzień zwieńczył wyjątkowy koncert, w którym kunszt zaprezentowali dwaj muzycy - Adam Bałdych (skrzypce) oraz Krzysztof Dys (fortepian). Po koncercie w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego miał miejsce koktajl.

Drugi dzień obchodów w całości poświęcony był Absolwentom WNE UW.  Głównymi elementami tego dnia były wystąpienia: 

 • dr Ewy Zawojskiej, która omówiła wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Co-Mobility; w swojej prezentacji dr Zawojska przedstawiła preferencje warszawiaków względem transportu miejskiego; 
 • dr Agnieszki Różyckiej – przedstawiła, jak na WNE realizujemy III misję Uniwersytetu;
 • dr. hab. Tomasza Kopczewskiego, prezentującego metodę Know Thyself, czyli „trochę inny” sposób nauczania ekonomii. 

Ważnym punktem obchodów Jubileuszu Wydziału było nadanie imienia Profesora Włodzimierza Siwińskiego auli A i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z tego tytułu. Cieszymy się, że w tej uroczystości uczestniczyli: małżonka pana profesora - pani Ewa Siwińska oraz wnuk - pan Jerzy Gorzelak.

Z kolei panel „WNE we wspomnieniach Pracowników i Absolwentów”, który zakończył obchody Jubileuszu, poprowadzili dr hab. Cecylia Leszczyńska oraz prof. dr. hab. Jan Michałek. 

Dziękujemy za obecność podczas obchodów Jubileuszu.