Kursy i szkolenia

kursy i szkolenia.pngWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego realizuje kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, osób starszych i seniorów. Kursy są realizowane samodzielnie bądź we współpracy z partnerami Wydziału. Są to m.in. Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Celem kursów i szkoleń jest: 

  • zwiększenie kompetencji w zakresie rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości oraz umiejętności uczenia się, 
  • poszerzenia wiedzy w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości, 
  • pogłębienia wiedzy z języka angielskiego.

Więcej informacji o kursach i szkoleniach