Kalkulator

Kandydatów z maturą 2005-2024 zainteresowanych obliczeniem swojego wyniku rekrutacyjnego na studia licencjackie prowadzone na WNE UW, zapraszamy do skorzystania z kalkulatora obok.

Kalkulator oblicza punkty rekrutacyjne dla studiów licencjackich w języku polskim oraz języku angielskim prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz trybie niestacjonarnym (wieczorowym).

Przypominamy, że w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim, jako język obcy należy podać jedynie wynik z języka angielskiego.

Do kalkulatora należy wpisać wyniki z obydwu poziomów zdawanych przedmiotów (podstawowego i rozszerzonego).

Poniżej przedstawiamy progi punktowe z zeszłego roku (2023):

 Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne: 82,50 pkt.

 Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe): 31,35 pkt.

 Finance, International Investment and Accounting, stacjonarne: 50 pkt.

 Finance, International Investment and Accounting, niestacjonarne (wieczorowe): 38,52 pkt.

Kalkulator punktów rekrutacyjnych dla kandydatów z polską maturą od 2005 r.

Wynik