Stypendia i akademiki

Student_stypendium.png


Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od formy i trybu studiowania, mogą korzystać z oferty stypendialnej świadczonej przez Uczelnię.

W ramach środków przyznawanych przez państwo, uczelnie przyznają stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami, stypendia ministra za znaczące osiągnięcia oraz jednorazowe zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.