Kontakt


Biuro ds. Pomocy Materialnej UW

ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa
tel. 22 55 20 744 lub 22 55 20 440

Adres korespondencyjny:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
lub składać bezpośrednio w Kancelarii ogólnej UW:
(Budynek Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW, pok. 2, pon-pt: 8.00-14.30) z dopiskiem Biuro ds. Pomocy Materialnej.

Kontakt mailowy: bpm@uw.edu.pl

Jak nas znaleźć?
W budynku przy ul. Prostej 69 znajdują się dwie windy, aby dotrzeć do naszego biura można wjechać każdą z nich, jednak:
•   Wybierając windę znajdującą się po lewej stronie po wejściu do budynku – należy wjechać na 3 piętro;
•   Wybierając windę znajdującą się naprzeciwko recepcji – należy wjechać na 4 piętro i wejść przez klatkę schodową;

Od roku ak. 2022/2023 Biuro Pomocy Materialnej zajmuje się sprawami stypendiów socjalnych, stypendium Rektora za wyniki w nauce, Stypendia Ministra i Zapomogi dla studentów wszystkich Wydziałów. 
WNE nie prowadzi już spraw związanych ze stypendiami.
 

 


Kontakt w sprawie domów studenta

Biuro Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego
tel. (22) 55 20 440 oraz (22) 55 20 744
e-mail: bpm@uw.edu.pl