Kontakt


Kontakt w sprawach związanych ze stypendiami

Komisja Stypendialna Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
e-mail: komisjastypendialnawne@uw.edu.pl


Kontakt w sprawie domów studenta

Biuro Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego
tel. (22) 55 20 440 oraz (22) 55 20 744
e-mail: bpm@uw.edu.pl