Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami


Stypendium dla osób niepełnosprawnych - świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 

Wnioskowanie o stypendium

Składanie wniosków odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem systemu USOSweb. Aby złożyc wniosek, należy:

 • zalogować się do systemu USOS
 • wybrać zakładkę Dla wszystkich   Wnioski
 • następnie, z listy wniosków wybrać wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • wypełnić wniosek i zapisać w systemie USOS

Okres przyznania stypendium

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest wypłacane nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca. 

W przypadku, gdy rok studiów trwa semestr, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest przyznawane: 

 • w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego
 • w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca

Udogodnienia oferowane dla osób z niepełnosprawnościami

Oprócz pomocy finansowej, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego oferuje wsparcie osobom z niepełnosprawnościami m.in. w zakresie:

 • dostosowania formy zdawania egzaminów do potrzeb i możliwości studenta
 • możliwości przejazdów na zajęcia dydaktyczne z miejsca zamieszkania, zaadaptowanymi do tego celu pojazdami uniwersyteckimi
 • nauki orientacji przestrzennej w zakresie związanym ze studiami
 • adaptacji materiałów dydaktycznych, zarówno do wersji dźwiękowej jak i tekstowej
 • pomocy tłumaczy polskiego języka migowego
 • wypożyczenia specjalistycznych systemów wspomagających słyszenie
 • bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych

Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.