KONTAKT

Wszelkie zapytania odnośnie praktyk studenckich prosimy kierować na adres mailowy: praktyki_wne@wne.uw.edu.pl

Dyżury Koordynatora Praktyk
dr hab. Cecylii Leszczyńskiej
odbywają się we wtorki w godz. 14.00-16.00 w pokoju B108

Praktyki zawodowe


praktyki i staże www.png

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, student studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie  - 120 godzin, za co otrzymuje 3 punkty ECTS. 

Zasady, miejsce, formy praktyk oraz warunki ich zaliczenia reguluje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW  - Uchwała nr 22 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania, zaliczania i monitorowania jakości praktyk zawodowych.