Prof. dr hab. dr h.c. Oded Stark

jest profesorem w Katedrze Ekonomii Ludności i Demografii Wydziału Nauk Ekonomicznych i jednocześnie doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wg zestawienia Research Papers in Economics (RePEc),  największej niekomercyjnej bazy bibliograficznej dotyczącej ekonomii i finansów, jest najwyżej notowanym ekonomistą w Polsce oraz znajduje się wśród 1% najwybitniejszych ekonomistów na świecie.

W rankingu prowadzonym przez Handelsblatt, corocznie zajmuje pozycję w pierwszej trójce najlepszych profesorów ekonomii niemieckiego obszaru językowego.

Prof. dr hab. dr h.c. Oded Stark każdego roku publikuje co najmniej kilka artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania.


NAGRODA PROF. ODEDA STARKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA PUBLIKACYJNE

Nagroda Prof. Odeda Starka za wybitne osiągnięcia publikacyjne przyznawana jest od 2007 roku. Fundatorem nagrody jest Profesor Oded Stark, wybitny ekonomista, profesor Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

O nagrodę mogą ubiegać się doktoranci oraz osoby, które uzyskały stopnień naukowy doktora w ciągu ostatnich 3 lat

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca każdego roku na adres mailowy Dziekanatu Ogólnego Wydziału Nauk Ekonomicznych.

  Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Nagrody.


Laureaci Nagrody

 Rok 2019

Nagrodę prof. Odeda Starka otrzymała dr Dorota Celińska-Kopczyńska za artykuł Strawiński, P., D. Celińska-Kopczyńska. 2019. Occupational injury risk wage premium. Safety Science 118: 337–344.


 Rok 2018

W roku 2018 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.


 Rok 2017

Nagrodę prof. Odeda Starka otrzymała mgr Ewa Zawojska za artykuł Stark, O., E. Zawojska. 2015. Gender Differentiation in Risk-Taking Behavior: On the Relative Risk Aversion of Single Men and Single Women. Economics Letters 137: 83-87.


 Rok 2016

W roku 2016 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.


 Rok 2015

Nagrodę prof. Odeda Starka otrzymała mgr Ewa Cukrowska-Torzewska za artykuł Cukrowska-Torzewska, E., A. Lovasz. 2016. Are children driving the wage gap? Economics of Transition 24: 259-297.


 Rok 2014 

W roku 2014 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.


 Rok 2013

W roku 2013 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.


 Rok 2012

Nagrodę prof. Odeda Starka otrzymała mgr Martyna Kobus za ​​​​​​artykuł  Kobus, M. 2012. Inequality decomposition by population subgroups for ordinal data. Journal of Health Economics 31, 15-21.


 Rok 2011

W roku 2011 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.


 Rok 2010

Nagrodę prof. Odeda Starka otrzymali:

dr Jan Fałkowski za artykuł Fałkowski, J. 2010. Price transmission and market power in transition context: Evidence from the Polish fluid milk sector. Post-Communist Economies 22: 513-529. oraz

dr Mikołaj Czajkowski za ​​​​​​​artykuł Czajkowski, M., M. Buszko-Briggs and N. Hanley. 2009. Valuing changes in forest diversity. Ecological Economics 68: 2910-2917.


 Rok 2009

W roku 2009 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.


 Rok 2008

Nagrodę prof. Odeda Starka otrzymała dr Katarzyna Metelska-Szaniawska za artykuł ​​​​​​Metelska-Szaniawska, K. 2009. Constitutions and economic reforms in transition: an empirical study. Constitutional Political Economy 20: 1-41.


 Rok 2007

W roku 2007 Komitet nagrody zdecydował się jej nie przyznać i przenieść środki na kolejną edycję konkursu.