Gospodarka cyfrowa / Digital economy


Delab.pngGoogle Cloud.png

Ścieżka organizowana jest przez WNE we współpracy z Google Polska

Celem ścieżki jest wyposażenie uczęszczających na zajęcia w umiejętności z zakresu data science oraz nauczenie korzystania z nich w kontekście gospodarki cyfrowej. Część narzędziowa obejmie tak metody zbierania danych (web scraping, API), jak i ich analizy (machine learning, text mining), czy sposoby ich atrakcyjnej prezentacji i wizualizacji. Zagadnienia dotyczące gospodarki cyfrowej poszerzą wiedzę nabytą z innych przedmiotów ekonomii o aspekty związane z transformacją cyfrową gospodarek, takie jak rynek platform internetowych, sharing i attention economy, smart cities, czy ochrona prywatności w sieci.

Ścieżka jest odpowiedzią na oczekiwania badanych (zobacz raport DELab dla PFR i Google), którzy zwracali uwagę na konieczność zdobycia na studiach kompetencji z zakresu kreatywności i rozwiązywania złożonych problemów, a także wyrażali chęć nauczenia się programowania i wizualizacji danych. Studenci będą rozwijać kompetencje umożliwiające realizowanie zadań w nowoczesnym środowisku pracy, które jest z gruntu elastyczne, rozproszone geograficznie, podatne na częste i szybkie zmiany, zakłada konieczność operowania technologiami cyfrowymi i współpracę ze zautomatyzowanymi systemami i maszynami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Program ścieżki skierowany jest do wszystkich studentów WNE UW. Ścieżka składa się z 8 przedmiotów. Żeby otrzymać certyfikat sygnowany przez dziekana WNE UW oraz firmę Google będącą partnerem biznesowym ścieżki, wymagane jest zaliczenie 6 przedmiotów: 4 przedmiotów z koszyka przedmiotów obowiązkowych i 2 przedmiotów z koszyka przedmiotów do wyboru.