Dashboardy analityczne z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence

Ścieżka edukacyjna „Dashboardy analityczne z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence" stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

W ostatnich latach obserwowany jest nieustanny wzrost znaczenia analizy danych w otoczeniu biznesowym. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia w arkuszach kalkulacyjnych są niewystarczające do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. Stąd dynamiczny rozwój narzędzi i programów z dziedziny Business Intelligence w formie:

 • dodatków w programie MS Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map);
 • specjalistycznych programów: m.in. Power BI i Tableau.

Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem, który absorbuje coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów.

Dzięki ścieżce „Dashboardy analityczne z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence" słuchacze rozwiną umiejętność pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. Zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do tworzenia analitycznych dashboartów biznesowych w różnych programach (BI w Excelu, Power BI, Tableau). Program ścieżki, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej.

Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy i wizualizacji danych oraz tworzeniem raportów w formie interaktywnych kokpitów menedżerskich, co umocni ich pozycję na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy z dziedziny Business Intelligence bezpośrednio wymagany przez pracodawców.

Informacje o programie

 • Kandydaci: studenci WNE UW, osoby pracujące w programie MS Excel i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z dziedziny Business Intelligence. Zajęcia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi i analityka biznesowa.
 • Wymagania: brak wymagań formalnych. Zajęcia w ramach ścieżki można realizować na studiach licencjackich (od drugiego roku) i magisterskich. Zajęcia prowadzone są jednak na poziomie zaawansowanym/eksperckim i wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych. Zaliczenie ścieżki jest czasochłonne i wymaga od uczestników dużo pracy własnej, m.in. przygotowania dashboardów biznesowych w ramach projektów zaliczeniowych (1 projekt na 30 godzin kursu).
 • Przedmioty: w skład ścieżki wchodzą następujące przedmioty:
  • Poziom 1 (BI w Excelu – do wyboru 60 godzin zajęć):
   • Efektywna analiza, dashboardy i narzędzia Business Intelligence w Excelu – semestr zimowy, forma stacjonarna i zdalna do wyboru, 60 godz.
   • Dashboardy i narzędzia Power Excel – semestr zimowy, forma elearningowa, 30 godz., Efektywna analiza danych w programie MS Excel – semestr zimowy, forma elearningowa, 30 godz.
  • Poziom 2 (BI w Power BI i Tableau – do zrealizowania 60 godzin zajęć)
   • Business Intelligence w Power BI w praktyce biznesowej – semestr letni, forma elearningowa, 30 godz.
   • Business Intelligence w Tableau w praktyce biznesowej – semestr letni, forma elearningowa, 30 godz.

Uwagi: 

 • istnieje możliwość realizacji kursów „Efektywna analiza danych w programie MS Excel” i „Dashboardy i narzędzia Power Excel” w jednym semestrze. Oba kursy składają się z 6 bloków po 5 godzin dydaktycznych każdy i będą realizowane jeden po drugim. Kurs „Efektywna analiza …” do połowy listopada, a kurs „Dashboardy …” od połowy listopada.
 • istnieje możliwość realizacji kursów „Business Intelligence w Power BI w praktyce biznesowej” i „Business Intelligence w Tableau w praktyce biznesowej” w jednym semestrze. Oba kursy składają się z 6 bloków po 5 godzin dydaktycznych każdy i będą realizowane jeden po drugim. Kurs „Power BI …” do końca marca, a kurs „Tableau …” od początku kwietnia
 • Certyfikaty: osoby, które ukończą 120 godzin wybranych kursów ze ścieżki (poziom 1 – 60 godzin i poziom 2 – 60 godzin) i uzyskają z nich średnią co najmniej 5,0, otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie ścieżki dydaktycznej „Dashboardy analityczne z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence”.
 • Koordynator: dr Przemysław Kusztelak, prof. ucz

Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci ścieżki staną się ekspertami z dziedziny analityki danych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence (MS Excel, Power BI i Tableau).

Wiedza

Absolwent ścieżki będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi, raportowania, wizualizacji oraz szeroko rozumianej analityki danych, a dokładniej:

 • znać efektywne metody przetwarzania danych;
 • posiadać na poziomie zaawansowanym wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych wizualizacji oraz kokpitów menedżerskich w MS Excel, Power BI i Tableau;
 • rozumieć w jaki sposób efektownie oraz efektywnie prezentować rezultaty analiz oraz wnioski z nich płynące.

Umiejętności

Absolwent ścieżki będzie posiadać umiejętność pracy z danymi w narzędziach i programach z dziedziny Business Intelligence, a dokładniej:

 • tworzenia przejrzystych i czytelnych raportów analitycznych;
 • wizualizacji danych w wielu środowiskach, poczynając od wbudowanych narzędzi MS Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map), a kończąc na dedykowanych programach: Power BI i Tableau;
 • samodzielnego doboru metod wizualizacji danych oraz prezentowania wyników;
 • udostępniania kokpitów menedżerskich poprzez osadzenie ich na dedykowanym serwerze oraz zarządzanie dostępami odbiorców biznesowych.

Kompetencje

Absolwent ścieżki będzie posiadać następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie cenione na rynku pracy połączenie kompetencji technicznych w postaci analizy i agregacji danych oraz budowy zaawansowanych wizualizacji z kompetencjami miękkimi w postaci profesjonalnej, rzetelnej i zrozumiałej prezentacji rezultatów w otoczeniu biznesowym;
 • zdolność do analizy zakresu informacji znajdujących się w bazie danych oraz rozumienie możliwości ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji biznesowych;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu analizy danych pozwala na czynny udział w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie;
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych pisania zapytań oraz obsługi środowisk MS Excel, Power BI, Tableau na wielu stanowiskach związanych z analizą i przetwarzaniem danych;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. bankowość, consulting, FMCG, badania naukowe);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.