Aplikacje biznesowe w Microsoft Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA

Ścieżka edukacyjna „Aplikacje biznesowe w Microsoft Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA" stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Problemem jest niska efektywność jego rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów:

 • niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania) oraz 
 • niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Dzięki ścieżce „Aplikacje biznesowe w Microsoft Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA" słuchacze rozwiną umiejętność automatyzacji pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację. Zdobędą fundamentalną wiedzę teoretyczną niezbędną do tworzenia analitycznych narzędzi biznesowych w programie MS Excel. Program ścieżki, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej.

Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu w przedsiębiorstwach z różnych branż, co umocni ich pozycję na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy (Excel i VBA) bezpośrednio wymagany przez pracodawców.

Informacje o programie

 • Kandydaci: studenci WNE UW, osoby pracujące w programie MS Excel i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowania VBA. Zajęcia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi i automatyzacja procesów analitycznych.
 • Wymagania: brak wymagań formalnych. Zajęcia w ramach ścieżki można realizować na studiach licencjackich (od drugiego roku) i magisterskich. Zajęcia prowadzone są jednak na poziomie zaawansowanym/eksperckim i wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych. Zaliczenie ścieżki jest czasochłonne i wymaga od uczestników dużo pracy własnej, m.in. przygotowania aplikacji biznesowych w ramach projektów zaliczeniowych (1 projekt na 30 godzin kursu).
 • Przedmioty: w skład ścieżki wchodzą następujące przedmioty:

Uwaga: przedmioty z Excela i VBA realizowane w ramach przedmiotów OGUN nie wchodzą w skład ścieżki i nie stanowią podstawy do ubiegania się o certyfikat.

 • Certyfikaty: osoby, które ukończą 120 godzin wybranych kursów ze ścieżki (poziom 1 – 60 godzin i poziom 2 – 60 godzin) i uzyskają z nich średnią co najmniej 5,0, otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie ścieżki dydaktycznej „Aplikacje biznesowe w Microsoft Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA”.
 • Koordynator: dr Przemysław Kusztelak, prof. ucz

Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci ścieżki staną się ekspertami z dziedziny tworzenia analitycznych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA.

Wiedza

Absolwent ścieżki będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • znać efektywne metody pracy w programie MS Excel oraz zaawansowane narzędzia służące do pracy z danymi;
 • znać na poziomie zaawansowanym język programowania VBA i wydajne metody służące do pracy z danymi;
 • posiadać wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.

Umiejętności

Absolwent ścieżki będzie posiadać umiejętność pracy z danymi w programie MS Excel i języku programowania VBA, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w programie MS Excel przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi służących do pracy z danymi;
 • programowania w VBA na poziomie zaawansowanym i korzystania z zaawansowanych metod służących do pracy z danymi;
 • automatyzacji pracy z danymi wykorzystując do tego język programowania VBA;
 • sterowania innymi programami z poziomu programu MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do obsługi poczty, programami do tworzenia prezentacji;
 • samodzielnego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej programu MS Excel i języka programistycznego VBA w oparciu o literaturę teoretyczną;
 • dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych programu MS Excel i języka programowania VBA;
 • tworzenia automatycznie generowanych raportów z przeprowadzonych analiz danych;
 • samodzielnego tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych w środowisku Microsoft Office.

Kompetencje

Absolwent ścieżki będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia i komunikowania wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, finansów, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdolność do przekazywania merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych dla środowiska Microsoft Office stworzonych przez inne podmioty;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz metod ilościowych, ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw;
 • umiejętność zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych obsługi programu MS Excel i języka programowania VBA do pracy zawodowej wykonywanej w wielu branżach i na różnych stanowiskach;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, rachunkowość, audyt, ubezpieczenia);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych oraz automatyzację analitycznych procesów biznesowych.