Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

KOORDYNATOR ACCA:

dr Dorota Mirowska-Wierzbicka
e-mail: xUc0dv1QJ\lLfV@u._hNAyw]#[]CM}Tn!9'sd7L_2m7EMDJjd

BIURO ACCA POLSKA: xUc0dv1QJ\lLfV@u._hNAy]#[n5^pQeu3a=P+HG+b|KJW.f

 

ACCA Polska