ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business

Każdy student WNE UW, który chce potwierdzić swoje kompetencje i wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania oraz poważnie myśli o uzyskaniu kwalifikacji ACCA, przed jej ukończeniem ma unikalną możliwość otrzymania ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

Jak uzyskać dyplom ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business?

  1. pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji w organizacji ACCA na stronie https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html,
  2. studenci korzystający ze wszystkich zwolnień z egzaminów ACCA z poziomów Applied Knowledge i Applied Skills (dawne F1 – F9) , muszą zdać w sesjach ACCA przynajmniej 2 egzaminy z poziomu Applied Skills (dawne F4-F9),
  3. należy ukończyć szkolenie online Ethics and Professional Skills Module.