Ścieżka aktuarialna: Aktuariusz-Data Scientist-Risk Manager


Aktuariusz jest specjalistą od spraw ryzyka, zatrudnianym głównie przez firmy ubezpieczeniowe.

Jeżeli

 • interesuje Cię rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, matematyka finansowa i metody uczenia statystycznego,
 • chciałbyś je stosować w praktyce w swojej pracy zawodowej w instytucji finansowej, w szczególności w firmie ubezpieczeniowej,
 • lubisz budować modele ekonometryczne, statystyczne, probabilistyczne, symulacyjne, predykcyjne i interpretować wyniki,
 • chcesz zdobyć unikalne i wysoko specjalistyczne umiejętności w obszarze wyceny, prognozy i zarządzania ryzykiem, które dadzą Ci konkurencyjną przewagę na rynku pracy,

przedmioty ze ścieżki aktuarialnej są dla Ciebie!

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów ze ścieżki uzyskasz certyfikat poświadczający Twoje umiejętności aktuarialne wydany przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

Nawet jeżeli nie planujesz zostać aktuariuszem w przyszłości, w ramach ścieżki aktuarialnej znajdziesz wiele ciekawych przedmiotów z metod ilościowych stosowanych w instytucjach finansowych. Zachęcamy do wyboru pojedynczych przedmiotów z oferty ścieżki.

Program ścieżki aktuarialnej na kierunku Informatyka i Ekonometria:

(Sugerujemy, aby przedmioty realizować zgodnie z kolejnością wskazaną w planie)

Semestr I:

 • Metody aktuarialne w ubezpieczeniach na życie I (koszyk 10)
 • Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych I (koszyk 11)
 • Rynki finansowe i ubezpieczeniowe dla aktuariuszy (koszyk 11)

Semestr II:

 • Matematyka finansowa dla aktuariuszy (koszyk 12)
 • Modele szkód i statystyka aktuarialna (koszyk 12)
 • Metody aktuarialne w ubezpieczeniach na życie II (koszyk 13)
 • Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych II (koszyk 13)

Semestr III:

 • Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem (koszyk 10)
 • Uczenie statystyczne w naukach aktuarialnych I (koszyk 10)
 • Modelowanie stochastyczne w finansach i aktuariacie (koszyk 11)
 • Wypłacalność i zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń (koszyk 11)
 • Techniki aktuarialne w kontekście systemu Wypłacalność II i MSSF17 (koszyk 11)

Semestr IV:

 • Uczenie statystyczne w naukach aktuarialnych II (koszyk 12)

Dodatkowo należy zrealizować seminarium magisterskie z tematyki aktuarialnej,  aby uzyskać certyfikat ukończenia ścieżki.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://lukaszdelong.pl/wp-content/uploads/2024/04/WNE_UW_aktuariat.pdf

 

 

Kontakt: prof. dr hab. Łukasz Delong, e-mail: S.^/V{~DEaeXFbQc@i]#[@7CoCkm'\W]a'GGl-V