Data Mining Certificate Program

sas_beta_WNE.pngCelem programu prowadzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych we współpracy z SAS Institute Polska jest przekazanie studentom wiedzy na temat kompleksowego podejścia do zarządzania danymi w przedsiębiorstwie oraz praktycznych umiejętności - od pozyskania danych z systemów transakcyjnych, poprzez obróbkę, oczyszczenie, transformację, analizę statystyczną i ekonometryczną, data mining i analizę danych nieustrukturyzowanych aż do wizualizacji, raportowania i publikacji wyników pracy w organizacji. Narzędziami służącymi do przetwarzania danych są informatyczne systemy wspomagania podejmowania decyzji, wśród których czołowe miejsce zajmują narzędzia SAS.

Przetwarzanie danych to proces prowadzący do uzyskiwania informacji strategicznych dla przedsiębiorstwa w oparciu o różne techniki, m. in. data mining. Celem Programu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących analizy danych metodami ilościowymi a wykorzystywanych w nowoczesnych, wiodących firmach polskich i zagranicznych.

Ścieżka przeznaczona jest dla przyszłych analityków-praktyków i gwarantuje im samodzielność i niezależność. Program adresowany jest do wszystkich studentów Wydziału, począwszy od III roku studiów I stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ''Informatyka i Ekonometria''.

struktura programu dydaktycznego

Temat Przedmiot w systemie USOS Narzędzie SAS Liczba godzin Termin/semestr Wykładowcy
Analiza danych nieustrukturyzowanych

Analiza danych nieustrukturyzowanych

Text Miner 30 letni dr Karolina Kuligowska
Data Mining

Zastosowanie metod eksploracji danych (Data Mining) w badaniach ekonomicznych

Enterprise Miner 30 letni dr Anna Lewczuk
Hurtownie danych

Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI

Zarządzanie bazami danych - Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI (tylko III rok I stopnia IiE)

DI Studio 30 zimowy/letni dr Tomasz Jeruzalski
Probabilistyczne modele optymalizacji decyzji

SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji decyzji

SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji decyzji
(tylko III rok I stopnia IiE)

IML 15 zimowy/letni dr Anna Lewczuk / dr Karolina Kuligowska
Deterministyczne modele optymalizacji decyzji

SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji decyzji

SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji decyzji
(tylko III rok I stopnia IiE)

OR 15 zimowy/letni dr Anna Lewczuk / dr Karolina Kuligowska
Ekonometryczna analiza danych

Ekonometryczna analiza danych z pakietem SAS

ETS 30 zimowy/letni (jedna edycja) mgr Jan Lisicki
Analiza skupień

Statystyczna analiza danych z pakietem SAS

STAT 10 zimowy/letni (jedna edycja) dr hab. Piotr Wójcik
Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych z pakietem SAS

STAT 20 zimowy/letni (jedna edycja) dr hab. Piotr Wójcik
Przetwarzanie danych

Przetwarzanie i wizualizacja danych

Base 30 zimowy (jedna edycja) dr Maria Ogonek

Realizacja programu Data Mining Certificate Program

Studenci zapisują się na zajęcia składające się na program DMCP jak na każde inne zajęcia do wyboru. Niektóre zajęcia z cyklu DMCP można zaliczyć w ramach wyboru jako przedmioty kierunkowe na ''Informatyce i ekonometrii''. Studenci wszystkich kierunków i specjalności mogą zaliczać poszczególne przedmioty ze ścieżki DMCP jako zajęcia dodatkowe, nie przekraczając 10% zajęć obowiązkowych. W nowym programie studiów kierunku "Informatyka i ekonometria" jest możliwość zaliczenia niektórych przedmotów obowiązkowych przedmiotami ze ścieżki Data Mining Certificate Program.

Student po ukończeniu ścieżki dydaktycznej w wymiarze 210 godzin uzyskuje Certyfikat przyznawany wspólnie przez WNE UW oraz SAS Institute Polska, bez zdawania dodatkowego egzaminu. Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje dodatkowo wymóg posiadania średniej z całego programu na poziomie co najmniej 4,0. Ponadto, program ścieżki przygotowuje do zdawania egzaminów SAS Base Programming oraz SAS Advanced Programming przeprowadzanych przez niezależną instytucję certyfikującą.

Narzędzia SAS Institute

SAS to specjalistyczny system do gromadzenia, zarządzania i analizy danych oraz publikacji wyników analiz, który znajduje coraz szersze zastosowanie w dużych instytucjach finansowych - bankach i firmach ubezpieczeniowych, w telekomunikacji, badaniach medycznych i służbie zdrowia,  oraz wszędzie tam, gdzie przetwarza się duże wolumeny danych. Wiele przykładów zastosowań można znaleźć na stronie SAS.

Narzędzia SAS Institute to oprogramowanie znane na całym świecie. Na uwagę zasługują technologie opracowywane dla różnych sektorów gospodarki - Business IntelligenceAnalytic TechnologiesData Warehousing oraz Architecture. SAS Enterpise Miner, wykorzystywany w laboratorium komputerowym WNE UW, używany był w prestiżowym projekcie odkrycia genomu człowieka. Ponadto, znalazł zastosowanie przy analizie zachowań klientów w na stronach serwisu Amazon.com czy przy wykrywaniu podejrzanych transakcji finansowych w Bank of England.

Kontakt

 Opiekunem ścieżki dydaktycznej Data Mining Certificate Program jest dr Maria Ogonek

 e-mail: +RN`^?[x-_OnVESX|7]#[k@.Qu3J^6UGw8$Iam~