Anti Money Laundering Program


Citi Handlowy.png „Introduction to Anti Money Laundering” to prowadzony wspólnie z bankiem Citi,​​​​​​ fakultatywny przedmiot, dzięki któremu uczestnicy poznają:

  • praktyki, umożliwiające przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
  • uregulowania prawne w tej kwestii oraz
  • współczesne skutki luk w instytucjach finansowych, umożliwiające wzrost przypadków prania brudnych pieniędzy. 

Program przedmiotu składa się z pięciu jednostek, w tym zestawu celów dydaktycznych, treści technicznych, przykładów praktycznych, studiów przypadku i praktycznych ćwiczeń dla studentów. 

Najlepsi studenci, biorący udział w zajęciach, otrzymają możliwość przyspieszonej rekrutacji do działu Citi AML.