Doradca podatkowy


Ścieżka edukacyjna Doradca podatkowy kierowana jest do studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z podatkami - projektowaniem i oceną rozwiązań podatkowych, audytem, doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową przedsiębiorstw. Wymaga to szczegółowej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Taką wiedzę można pozyskać na specjalności Finanse Publiczne i Podatki.

Zgodnie z Umową z dnia 12 kwietnia 2023 roku zawartą między Uniwersytetem Warszawskim i Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych, którzy zdecydują się na naukę na specjalności Finanse Publiczne i Podatki i zaliczą z powodzeniem wymienione poniżej przedmioty będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Przedmioty w ramach ścieżki doradca podatkowy:

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość podatkowa I- PIT (ACCA)
 • Rachunkowość podatkowa II - CIT (ACCA)
 • Ogólne materialne prawo podatkowe
 • Podatek VAT (ACCA)
 • Podatki sektorowe i lokalne
 • Prawo celne, dewizowe i KKS
 • Postępowanie podatkowe, administracyjne i sądowe
 • Administracja skarbowa, doradztwo wraz z etyką
 • Analiza podatkowa i kasusy
 • Prawo z elementami prawa handlowego

Kontakt

Kierownik specjalności Finanse Publiczne i Podatki

akopanska
Katedra Transformacji Technologicznej, Association for Cultural Economics Poland , Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
kopanska@wne.uw.edu.pl