dr hab. Stanisław Cichocki

Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

Pokój

B014