Studia I stopnia

Ekonomia Międzynarodowa - studia stacjonarne

Ekonomia Międzynarodowa - studia niestacjonarne

Ekonomia Przedsiębiorstwa - studia stacjonarne

Ekonomia Przedsiębiorstwa - studia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość - studia stacjonarne

Finanse i Rachunkowość - studia niestacjonarne

Finanse Publiczne i Podatki - studia stacjonarne

Finanse Publiczne i Podatki - studia niestacjonarne

Informatyka i Ekonometria - studia stacjonarne

Informatyka i Ekonometria - studia niestacjonarne

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie

Finance, International Investment and Accounting - studia stacjonarne

Finance, International Investment and Accounting - studia niestacjonarne

Minima Programowe dla studentów MISH