Potwierdzanie biegłości językowej

Zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, warunkiem ukończenia studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest opanowanie jednego języka obcego co najmniej na poziomie B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Obowiązek ten można zrealizować przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW.