Elektroniczna Legitymacja Studencka

 1. Informacje ogólne
 • Wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) należy dokonać na rachunek w Banku Millenium S.A.
 • Odbiorca: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Numer rachunku bankowego: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
 • Tytuł przelewu: opłata za wydanie ELS/opłata za wydanie duplikatu ELS/opłata za wznowienie ELS 
 1. Opłaty za wydanie oryginału i duplikatu legitymacji
 • Za wydanie oryginału ELS dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 pobierana jest opłata w wysokości 22 zł
 • Za wydanie duplikatu ELS dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 pobierana jest opłata w wysokości 33 zł.
 • Studentów przyjętych od roku akademickiego 2018/2019 i wcześniej obowiązują dotychczasowe opłaty zgodnie z właściwym rozporządzeniem
  czyli za wydanie oryginału ELS – 17 zł a duplikatu – 25,50 zł
 1. Przedłużanie ważności ELS
 • Przedłużanie legitymacji odbywa się w dziekanatach/sekretariatach ds. studenckich po zakończeniu każdego semestru
 1. Konieczność wymiany ELS
 • Brak miejsca na legitymacji na przyklejenie hologramu – student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS 
 • Zmiana danych osobowych - student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS 
 • ELS z błędnymi danymi wprowadzonymi do IRK, które zostały przeniesione do USOS z winy studenta - student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS 
 • Zgubiona/zniszczona ELS - student zawiadamia dziekanat/sekretariat ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS
 • ELS z uszkodzeniem mechanicznym, nieczytelnym nadrukiem, bez możliwości odczytu w czytniku stykowo lub bezstykowo, w związku z tym z niemożnością przedłużenia ważności legitymacji - student zwraca legitymację do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich
 1. ELS a spersponalizowany bilet miejski
 • Wszystkie wydawane legitymacje posiadają zakodowany klucz ZTM, umożliwiający zapisywanie na nich biletów komunikacji miejskiej, w tym między innymi „Karty Warszawiaka”
 • Bilet na ELS można zakodować w dowolnym punkcie sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich
 • W przypadku uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie zakodowanego na niej biletu należy udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów
 • W sytuacji, gdy student otrzyma nową ELS , może udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu przekodowania biletu z Warszawskiej Karty Miejskiej na ELS

mLegitymacja

Od 2019 roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z mLegitymacji - mobilnej wersji dokumentu potwierdzającej status studenta i uprawniającej do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Od lutego 2020 roku, po zintegrowaniu tego systemu z Mobilnym USOS i połączeniu jego środowiska produkcyjnego z systemem uniwersyteckim, możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji