Urlop zdrowotny


Urlopy zdrowotne

 

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów, w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego zgłoszenia trudności.

 


Sposób ubiegania się o Urlop Zdrowotny:

  1. Złóż wniosek o urlop zdrowotny wybierając odpowiedni formularz w module wnioski w USOSweb-ie.
  2. Zarejestruj się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wypełnij formularz z linku poniżej, czekaj na kontakt konsultanta BON https://bon.uw.edu.pl/wnioski/formularz-rejestracyjny-dla-osobubiegajacych-sie-o-pomoc-bon/ Przygotuj dokumentację wskazującą na zdrowotny kontekst i czas występowania trudności zdrowotnych. Treść rekomendacji jest przesyłana przez BON do KJD i udostępniana do wiadomości wnioskującego.
  3. Rozstrzygnięcie jest wydawane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej po otrzymaniu rekomendacji BON.

Po więcej informacji w tej sprawie, zapraszamy na stronę Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.