Podania w systemie USOS

Studenci mogą składać podania do Prodziekana ds. studenckich w dwóch formach:

  1. w wersji papierowej - wzory podań dostępne są w zakładce: Student -> Poradnik Studenta -> Wzory podań
  2. za pośrednictwem systemu USOSweb - podania dostępne są w sekcji DLA STUDENTÓW → PODANIA. Decyzja Dziekana jest wprowadzana do systemu USOS i widoczna dla studenta następnego dnia po podjęciu decyzji. 

Wszystkie podania są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niże 30 dni, w sprawach skomplikowanych, wymagających szerszego rozpoznania, do 60 dni.