Harmonogramy sesji

Studia I stopnia w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)

Rok I Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok II Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok III Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Studia II stopnia w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)

Rok I Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok II Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Studia I stopnia anglojęzyczne

FIM Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Studia II stopnia angielskojęzyczne

IE Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
QF Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
DS Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Program Erasmus

Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Studia II stopnia niestacjonarne zaoczne

Rok I Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok II Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Zaliczenie lektoratów - studia I i II stopnia - wszystkie lata studiów

Sem. zimowy sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Zaliczenie zajęć wyboru kierunkowego i wolnego wyboru - studia I i II stopnia

Sem. zimowy sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa