Harmonogramy sesji

Studia I stopnia w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)

Rok I Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok II Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok III Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Studia II stopnia w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)

Rok I Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok II Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa


Studia I stopnia anglojęzyczne

FIM Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem.letni sesja poprawkowa


Studia II stopnia angielskojęzyczne

IE Sem. zimowy / Sesja poprawkowa Sem. letni / sesja poprawkowa
QF Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
DS Sem. zimowy / Sesja poprawkowa Sem. letni / sesja poprawkowa

 

Studia II stopnia niestacjonarne zaoczne

Rok I Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa
Rok II Sem. zimowy Sesja poprawkowa Sem. letni sesja poprawkowa