Konkurs im. A. Semkowa na najlepszą pracę magisterską

Nagroda im. Andrzeja Semkowa na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest corocznie od 1987 roku. Nagrodę ufundowali rodzice przedwcześnie zmarłego Andrzeja Marka Semkowa – utalentowanego chemika, adiunkta na Uniwersytecie we Frankfurcie, którzy postanowili uczcić pamięć syna, przeznaczając fundusze na rzecz młodych, utalentowanych studentów Wydziału. Ojcem Andrzeja Semkowa był emerytowany pracownik naukowy naszego Wydziału - dr hab. Jarosław Semkow. 

Zwycięzców konkursu wskazuje Komisja Nagrody, która dokonuje oceny zgłoszonych prac po wstępnej rekomendacji członków Rady Dydaktycznej Wydziału. Oprócz wyróżnienia, laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną. 

Laureaci Nagrody im. Andrzeja Semkowa

Zwycięstwo w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest często początkiem znakomitej kariery naukowej. Na przestrzeni lat, wyróżnienie to zdobyło wielu obecnych badaczy Wydziału.

Laureaci Nagrody Semkowa autorstwa Promocja WNE UW